Advies

Projectleider ouderbetrokkenheid

Wilt u als school, bestuur, gemeente of andere organisatie de verbinding en de samenwerking met ouders versterken en hebt u daarbij tijdelijke ondersteuning nodig? Als tijdelijke projectleider kan ik u helpen bij het formuleren van beleid, het verrichten van een nulmeting, het implementeren van noodzakelijke vernieuwingen of het juist afschaffen van achterhaalde vormen van ouderbetrokkenheid. Ook kan ik ondersteunen bij het motiveren van ouders en medewerkers om effectief en efficiënt samen te werken.

Doelgroep: voortgezet onderwijs, basisonderwijs, besturen onderwijs/kinderopvang/peuterspeelzalen, gemeenten, overheid, sport- en muziekverenigingen, zorginstellingen, kinderafdeling ziekenhuis, gehandicaptenzorg.

Doelen: deze worden samen vastgesteld.

Op maat: het betreft een volledig op maat traject, ook qua duur en inzet.