Inspiratielezing ouderbetrokkenheid

Lees hier de ervaringen van anderen of schrijf zelf een reactie.

Kinderen en jongeren bloeien bij een goede samenwerking met ouders, op school maar ook in de kinderopvang . Onderzoek heeft dat meermalen aangetoond. Maar hoe geef je die samenwerking vorm? Zeker als je weet dat ouderbetrokkenheid vooral thuís plaatsvindt. Is veel contact met ouders eigenlijk wel nodig? En dan die te mondige ouders. In een interactieve lezing neem ik je mee in de wereld van ouderbetrokkenheid. Een verhaal op basis van wetenschappelijk onderzoek met veel concrete voorbeelden, in de spiegel kijken en met humor.

Geschikt voor: congres, studiedag op school of stichtingsniveau, ouderavond.

Duur: 1-3 uur.

Doelgroep: voortgezet onderwijs, basisonderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen (inhoud wordt uiteraard aangepast aan de doelgroep); aantal deelnemers onbeperkt.

Doelen:

  • deelnemers weten wat ouderbetrokkenheid inhoudt en wat de belangrijkste onderzoeken zeggen over het effect van ouderbetrokkenheid;
  • deelnemers zijn zich meer bewust van hun eigen handelen in de samenwerking tussen professionals en ouders;
  • deelnemers weten aan de hand van veel concrete voorbeelden hoe ze de theorie ‘morgen’ om kunnen zetten in de praktijk van alledag.

Voor meer informatie: stuur een mail naar info@peterdevries.nu, bel naar 06 2155 1845 of vul het contactformulier in.