Lezing

Lezing ouderbetrokkenheid

‘Peter de Vries verzorgde een sessie over ouderbetrokkenheid voor de schooldirecteuren en vertegenwoordigers van de kinderopvang in de gemeente Buren. Het was een zeer inspirerende sessie. Met zijn innemende persoonlijkheid, humor en creativiteit slaagde Peter erin om deze groep vanuit een ander perspectief, namelijk dat van ouders, te laten kijken naar de samenwerking met ouders. Wat nemen we te snel aan? Welke valkuilen liggen er op de loer? Maar vooral een sessie over kansen en mogelijkheden in de samenwerking en contact met ouders. Geïnspireerd met ideeën en nieuwe inzichten gingen de deelnemers vervolgens aan de slag om een concrete invulling te geven aan ouderbetrokkenheid.’ Diana Grudzinska, beleidsmedewerker Sociaal domein Gemeente Buren

‘Peter was een goede keus als key-note spreker op onze ABC-Inspiratiemiddag. Hij wist de luisteraars aan zich te binden met herkenbare voorbeelden en vrolijke kwinkslagen. Zowel medewerkers uit het onderwijs als de kinderopvang voelden zich aangesproken!‘ Gertrude Abbring, programma-manager Stichting ABC Amersfoort

Effectief en efficiënt samenwerken met ouders

Kinderen en jongeren bloeien bij een goede samenwerking met ouders, op school maar ook in de kinderopvang . Onderzoek heeft dat meermalen aangetoond. Maar hoe geef je die samenwerking vorm? Zeker als je weet dat ouderbetrokkenheid vooral thuís plaatsvindt. Is veel contact met ouders eigenlijk wel nodig? En dan die te mondige ouders. In een interactieve lezing neem ik u mee in de wereld van ouderbetrokkenheid. Een verhaal op basis van wetenschappelijk onderzoek met veel concrete voorbeelden, in de spiegel kijken en met humor.

Geschikt voor: studiedag op stichtingsniveau, ouderavond, studiebijeenkomst school.

Duur: 1-3 uur.

Doelgroep: voortgezet onderwijs, basisonderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen (inhoud wordt uiteraard aangepast aan de doelgroep), aantal deelnemers onbeperkt.

Doelen:

  • deelnemers weten wat ouderbetrokkenheid inhoudt en wat de belangrijkste onderzoeken zeggen over het effect van ouderbetrokkenheid;
  • deelnemers zijn zich meer bewust van hun eigen handelen in de samenwerking tussen professionals en ouders;
  • deelnemers weten aan de hand van veel concrete voorbeelden hoe ze de theorie ‘morgen’ om kunnen zetten in de praktijk van alledag.

Extra optie 1: de lezing kan worden afgewisseld met of gevolgd worden door het werken met acteurs van Acting Time die zeer veel ervaring hebben met het thema ouderbetrokkenheid. Dit is ook mogelijk met grote groepen mensen door middel van regietheater. Bij regietheater wordt een situatie tussen een ouder en een professional (soms ook met de leerling) nagespeeld, waarbij de deelnemers de acteurs aansturen. Het verloop van de scène wordt bepaald op aanwijzing van de deelnemers. Op deze manier worden valkuilen, problemen en dilemma’s inzichtelijk en kan er veilig maar ook humoristisch worden geoefend.

Extra optie 2: na afloop kunnen de deelnemers met een gerichte oefening nabespreken en bijvoorbeeld actiepunten bedenken om verder aan de slag te gaan met ouderbetrokkenheid in de praktijk.

Op maat: alle opties op maat zijn bespreekbaar.


Lastige ouders (gemeenten)

Volgens de media worden ouders te mondig. Het NRC sprak over Curling-ouders. Titia Wittenberg bepleit in de Volkskrant dat ouders een halt moet worden toegeroepen en dat we de deskundigheid van leraren beter moeten beschermen. En onlangs hadden we een primeur: een vader spant een rechtszaak aan vanwege het – volgens hem – verkeerde schooladvies voortgezet onderwijs voor zijn dochter (Algemeen Dagblad 25 juli 2019). Speciaal voor gemeenten hebben we het theaterprogramma Lastige ouders ontwikkeld. Een afwisselend programma van theater met een cabaret-achtige lezing over lastige ouders op school.

Doelgroep: ouders en onderwijsprofessionals (basisonderwijs en voortgezet onderwijs).

Doel: op humoristische wijze ouders en onderwijsprofessionals een vermakelijke spiegel voorhouden en tegelijk handvatten bieden om niet te polariseren (“Lastige ouders” of “Eigenwijze leraren”) maar om samen te werken.

Vorm: de gemeente organiseert een bijeenkomst voor ouders en onderwijsprofessionals in de gemeente in bijvoorbeeld het plaatselijke theater.

CoproductieActingtime en Peter de Vries.

Duur: 2,5 uur.