Juridisch advies

School en ouders hebben beiden het belang van elke leerling voor ogen. Maar soms is er verschil van inzicht welke beslissing het beste is. Wanneer ouders een advocaat inzetten is de school genoodzaakt ook met een jurist te werken. In het belang van de leerling en ook van ouders en de school is het voorkomen van een juridisch conflict altijd beter. Daarom werk ik samen met mr. Joost Karels die met zijn juridische en onderwijskundige kennis uit is op een oplossing en een objectief juridisch advies aan beiden geeft.

Zo zet Joost met zijn ervaring als jurist en leraar zich in voor scholen en ouders voor wie het niet lukt een gezamenlijke oplossing te vinden voor de leerling die aan hun gezamenlijke zorg is toevertrouwd. Bij een verschil van inzicht is in het onderwijs een geheel eigen aanpak nodig. Want een oplopend conflict zorgt er vaak voor dat het belang van de leerling uit het oog wordt verloren.  Met kennis van de rechten en plichten van betrokken partijen maar vooral ook met oog voor de leerling begeleidt Joost school en ouders in dit proces. Hij streeft naar een maatwerkoplossing waarbij partijen zich gehoord voelen en de leerling zich veilig en op de juiste manier kan blijven ontwikkelen.

Joost Karels studeerde rechtsgeleerdheid en geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. Aan de Vrije Universiteit van Amsterdam behaalde hij zijn eerstegraads onderwijsbevoegdheid voor het vak geschiedenis. Joost is onder meer werkzaam geweest als docent in het voortgezet onderwijs en als jurist bij de overheid en in het bedrijfsleven. Op dit moment werkt hij als zelfstandig onderwijsadviseur waarbij hij onder andere bemiddelt in conflicten.

Zit je als school in een conflict of dreigt er een conflict en wil je graag een goed juridisch advies dat een escalatie voorkomt? Neem dan contact op met mr. Joost Karels: joostkarels@karelsadvies.nl of +31 [0]6 2484 4336.