Privacy-statement

Informatie over de manier waarop ik met persoonsgegevens omga.

Gepubliceerd op deze website: 2 september 2019.

Ik reken het tot mijn verantwoordelijkheid om correct en veilig met de informatie om te gaan die u aan mij verstrekt wanneer ik met u in contact treed. Ik doe dit om zo uw privacy te beschermen.

In dit privacy-statement informeer ik u over:

  • welke gegevens ik verzamel;
  • waarom ik dit doe;
  • leg ik u uit waar u toestemming voor geeft met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

Ik respecteer de privacy van alle gebruikers van deze website en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u mij verschaft, ook buiten de website om, vertrouwelijk, veilig en in lijn met de geldende wetgeving wordt behandeld. Ik bied alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, wijzigen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op enig moment aan mij is verstrekt.

1. Rechten

Ik wijs u graag op de maatregelen die u zelf kunt nemen en de rechten die u heeft ten aanzien van de bescherming van uw privacy. Dankzij de vanaf 25 mei 2018 toepasbare Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u de volgende rechten:

  • Het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw gegevens.
  • Het recht om tegen de verwerking van de persoonsgegevens bezwaar te maken.
  • Wanneer ik uw gegevens met uw toestemming heb verkregen, heeft u het recht op intrekking hiervan.

2. Toepasbaarheid van privacy beleid

Dit privacy beleid is van toepassing op mijn website en op al mijn diensten.

Zodra u via deze website informatie aanvraagt of zich aanmeldt voor een activiteit, geeft u mij toestemming om op basis van uw interesse informatie te sturen en uw contactgegevens te beheren.

3. Gebruik van Social Media

Ik heb de voorwaarden geaccepteerd die Google, Twitter en LinkedIn hebben opgesteld om gebruik te maken van hun diensten.

4. Communicatie van uw gegevens met andere instellingen

Ik werk samen met drie instellingen voor financiële zaken en ICT-voorzieningen:

  • Administratiekantoor Dujo in Ermelo doet mijn financiële administratie.
  • Mijn computer is beveiligd door KPN (KPN Veilig).
  • Webhosting van de website en bijbehorende domeinnamen gebeurt door Hostnet in Amsterdam.

5. Persoonsgegevens

Aanvraag informatie via contactformulier website: als u contact met mij opneemt via het contactformulier op mijn website, vraag ik uw naam en e-mailadres.

Aanvraag offerte of opdrachtbevestiging: wanneer u mij vraagt een offerte of opdrachtbevestiging uit te brengen voor een activiteit vraag ik om uw bereikbaarheidsgegevens (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres), namen van degenen die deelnemen aan een training en om de factuurgegevens.

6. Algemene communicatie

Wanneer u berichten naar mij verzendt, is het mogelijk dat ik deze (tijdelijk) bewaar. Soms wordt u naar persoonlijke gegevens gevraagd die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te beantwoorden en uw verzoeken te verwerken. Indien niet meer nodig, worden uw gegevens verwijderd. De genoemde gegevens worden opgeslagen op servers van een derde partij en binnen de EU, en zullen niet worden gecombineerd met andere persoonlijke gegevens waarover ik beschik.

7. Inschrijving activiteit, verzoek contact op te nemen

Bij het invullen van een formulier op deze website waarbij u expliciet aangeeft interesse te hebben in verdere berichtgeving, behoud ik mij het recht voor om uw informatie op te nemen in mijn mailbestand. Dit geldt voor inschrijvingen voor mijn aanbod of het invullen van het contactformulier. Ik maak geen gebruik van profiling: geautomatiseerde besluitvorming over welk bericht op welk moment bij welke persoon wordt aangeboden, op basis van de bij mij bekende kenmerken en uw gedrag op mijn website.

8. Doeleinden en bewaartermijn gegevens

Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan die beschreven in dit privacy-statement, tenzij ik van tevoren uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor heb verkregen. Ik bewaar uw gegevens zo lang deze nodig zijn voor het doel waarvoor deze zijn verzameld of worden gebruikt.

9. Derden

De niet-geanonimiseerde informatie die u met ons deelt wordt niet met derde partijen gedeeld, met uitzondering van de hierboven genoemde drie partijen. Ik werk niet met werknemers of met andere ZZP-ers binnen mijn contracten.

10. Veranderingen

Dit privacy statement is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website en het leveren van diensten. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site en veranderingen in wet- en regelgeving kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacy statement. Het is daarom raadzaam om regelmatig mijn privacy statement te raadplegen.

11. Contactinformatie voor vragen en feedback

Ik controleer regelmatig of ik aan dit privacy-statement voldoe en of mijn gevoerde privacy beleid nog voldoet aan de Nederlandse en Europese wetgeving. Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacy-statement of met betrekking tot mijn handelen in relatie tot privacywetgeving? Neem dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens of met mij via mijn mailadres info@peterdevries.nu of telefoonnummer 06 2155 1845.