Samenwerkingspartners

Met de volgende partners werk ik regelmatig samen:

Actingtime: een collectief van zes professionals: trainers, coaches, acteurs en adviseurs, gespecialiseerd in interactieve en theatrale werkvormen.

Annette Diender: expert op het gebied van ouderbetrokkenheid. Ervaring als stedelijk projectleider ouderbetrokkenheid binnen het programma ‘Beter Presteren’ in Rotterdam (2011-2014). Co-auteur van het handboek ‘Samen werken aan schoolsucces. School en ouders in het VO en MBO’ (2014, met Mariëtte Lusse) en de handreikingen over ‘Ouders & LOB’ voor VO (2018) en PO (2019), gebaseerd op pilots op verschillende scholen waar Annette procesbegeleider was/is.

Instondo: Instondo organiseert congressen, zoals de Week van de Intern Begeleider, de landelijke IB-conferentie, het congres ‘Passend Onderwijs in 1 dag’ en het congres ‘Onderwijs, Ouders en Jeugdhulp’. Daarnaast geeft Instondo boeken uit voor onderwijsprofessionals. Voor het ontwikkelen en verzorgen van scholing voor professionals binnen het onderwijs is de Instondo Academy opgericht.

Myrthe Meurders: als communicatie-adviseur, dagvoorzitter, teamcoach en trainer helpt Myrthe bij het versterken van de competenties en bedrevenheid van professionals en de zichtbaarheid van organisaties. En vooral door het leggen of verstevigen van de verbinding tussen mensen die elkaar nodig hebben, in welke zin dan ook. Om hun werkplezier en welzijn te vergroten.

Piet van der Ploeg: docent en onderzoeker, Ethics of Education, Rijksuniversiteit Groningen.

Wij-leren.nl: Wij-leren.nl biedt een uitgebreide onderwijskundige kennisbank en een helder beschreven begrippenkader. Onderwijskundige specialisten geven hun mening over actuele ontwikkelingen.