Inspiratielezing, studiedag of studiebijeenkomst(en) ouderbetrokkenheid

Lezing

Wil je geïnspireerd raken om met ouders samen te werken? In een interactieve lezing neem ik je mee in de wereld van ouderbetrokkenheid. Een verhaal op basis van wetenschappelijk onderzoek met veel concrete voorbeelden, in de spiegel kijken en met humor.

Geschikt voor: congres, lezing op stichtingsniveau, ouderavond enzovoort. Zowel in het basis- als voortgezet onderwijs maar ook in de kinderopvang.

Er zijn verschillende lezingen. Wat voorbeelden van thema’s:

“Wat is ouderbetrokkenheid eigenlijk, en wat niet? En hoe geef je ouderbetrokkenheid concreet vorm?”

“Lastige ouders bestaan niet.” Over het gedrag van ouders dat niets anders is dan een afspiegeling van je eigen gedrag.

“Trots zijn op je vak!” Dan sta je stevig in je schoenen naar ouders.

“Ouders moet je nooit tevreden houden!” Over de onzin van oudertevredenheidsonderzoeken en wat voor schadelijk effect die hebben.

Lees hier ervaringen van anderen


Studiedag of -bijeenkomst(en)

In een studiebijeenkomst gaan we aan de slag met het thema ouderbetrokkenheid. In het eerste dagdeel komen de volgende doelen aan bod:

  • de deelnemers weten wat ouderbetrokkenheid inhoudt en wat de belangrijkste onderzoeken zeggen over het effect van ouderbetrokkenheid;
  • de deelnemers zijn zich bewust van hun eigen handelen in de samenwerking tussen professionals en ouders en kunnen daarop reflecteren;
  • de deelnemers ontwikkelen een theoretische kader om te weten welke vormen van ouderbetrokkenheid wel en niet werken;
  • de deelnemers weten aan de hand van veel concrete voorbeelden hoe ze de theorie, om (nog) beter samen te werken, ‘morgen’ om kunnen zetten in de praktijk van alledag;
  • de deelnemers weten hoe een goede investering in ouderbetrokkenheid tijd en energie oplevert.

Deze doelen kunnen worden aangepast op de situatie.

In een tweede bijeenkomst (mogelijk aansluitend op het eerste dagdeel) ga je als team aan het werk. Hoe willen jullie ouderbetrokkenheid op jullie school, of bij jullie in de kinderopvang, concreet inrichten? Het resultaat: vijf duidelijke actiepunten om ‘morgen’ mee aan de slag te gaan.

Een andere invulling van deze tweede bijeenkomst (of van een derde bijeenkomst) is het werken met acteurs om gesprekken te oefenen. Ik werk daarin samen met de zeer ervaren en leuke acteurs van Acting Time. We doen dit door middel van regietheater, een vorm die ook met grote groepen deelnemers kan worden gehanteerd en niemand in de verlegenheid brengt om een rollenspel te doen. Bij regietheater spelen de acteurs namelijk een situatie tussen een ouder en bijvoorbeeld de leraar. Geen voorbeeldcasus, want de eerste keer gaat er van alles fout. Dezelfde casus wordt nog een keer gespeeld, maar nu mogen de mensen in de zaal de scène regisseren door aanwijzingen te geven waar het fout gaat. Ook geven zij de acteurs tips hoe het beter kan. De acteurs laten het effect van deze aanwijzingen en tips meteen zien, soms vergroot om het effect van bepaalde interventies duidelijk te maken. Dat levert vaak lachwekkende situaties op. Ook is er ruimte voor eigen casuïstiek.

Uiteraard kunnen deze twee onderdelen (de werksessie en het werken met acteurs) ook beide aan bod komen, verspreid over twee bijeenkomsten.

Geschikt voor: basis- en voortgezet onderwijs en ook voor de kinderopvang.

Lees hier ervaringen van anderen


Ruimte

Omdat ik over eigen apparatuur beschik (beamer, scherm, microfoon en geluidsversterking) hoeven bijeenkomsten niet plaats te vinden in een klaslokaal bij het Digibord, maar in de teamkamer, aula of hal van de school of in een andere ruimte.


Voor meer informatie: stuur een mail naar info@peterdevries.nu, bel naar 06 2155 1845 of vul het contactformulier in.