Projectleider ouderbetrokkenheid

Het contact met ouders grondig verbeteren

Wil je als school, bestuur, gemeente of andere organisatie de verbinding en de samenwerking met ouders versterken en heb je daarbij tijdelijke ondersteuning nodig? Als (tijdelijke) projectleider kan ik je helpen bij het formuleren van beleid, het verrichten van een nulmeting en het implementeren en aansturen van noodzakelijke vernieuwingen. Ook kan ik ondersteunen bij het motiveren van ouders en medewerkers om effectief en efficiënt samen te werken.

Doelgroep: voortgezet onderwijs, basisonderwijs, besturen onderwijs/kinderopvang/peuterspeelzalen, gemeenten, landelijke overheid, sport- en muziekverenigingen, zorginstellingen, kinderafdeling ziekenhuis, gehandicaptenzorg.

Ervaring: als projectleider stuur ik voor diverse schoolbesturen en gemeenten trajecten aan om ouderbetrokkenheid op alle scholen/kinderopvang te verbeteren, onder andere in grootstedelijke contexten. Ook heb ik verschillende grote meerjarige Research & Development-trajecten ouderbetrokkenheid geleid in opdracht van het Ministerie van OC&W.

Doelen: deze worden samen vastgesteld.

Op maat: het betreft een volledig op maat traject, ook qua duur en inzet.

Voor meer informatie: stuur een mail naar info@peterdevries.nu, vul het contactformulier in of bel naar 06 2155 1845.