Projectleider ouderbetrokkenheid

Nulmeting ouderbetrokkenheid

Hoe gaat de samenwerking met ouders op jouw school? Welke beelden hebben leerlingen, ouders, medewerkers en de schoolleiders over elkaar? Waar liggen kansen voor verbetering, op korte of langere termijn? Door middel van interviews, documentenanalyse, foto’s van het gebouw en de schoolomgeving krijg je zicht op ouderbetrokkenheid op je school.

Geschikt voor: basis- en voortgezet onderwijs. Voor instellingen in de zorg is een vergelijkbare nulmeting mogelijk!

Duur: één dag onderzoek op school waarbij allerlei interviews worden afgenomen.

Doel: inzicht verkrijgen in de huidige stand van zaken over ouderbetrokkenheid op jouw school, met daarnaast heldere aanbevelingen om de samenwerking met ouders waar mogelijk te verbeteren.

Eindproduct: een schriftelijke rapportage en een PowerPoint-presentatie met de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen. Deze PowerPoint-presentatie kun je bijvoorbeeld gebruiken tijdens een teamvergadering, een bijeenkomst van de Leerlingenraad of Medezeggenschapsraad of een ouderbijeenkomst. Ook is het mogelijk dat ik zelf de onderzoeksresultaten presenteer.

Optie: een mystery guest (een ‘nieuwe ouder’) die je school belt en hierover een heldere reportage maakt. De mystery guest is een ervaren acteur.

Voor meer informatie: stuur een mail naar info@peterdevries.nu, bel naar 06 2155 1845 of vul het contactformulier in.