Stage

Ben je geïnteresseerd in een stage waarin ouderbetrokkenheid jouw thema is? Neem dan contact met mij op. Door middel van een effectieve constructie met een andere organisatie is een deeltijdstage bij mij als zelfstandige vaak ook mogelijk.

Actueel

Mijn naam is Sieger Jonker en ik loop als stagiair één dag in de week mee met Peter de Vries. Ik ben 22 jaar en studeer Toegepaste Psychologie op de Hanzehogeschool in Groningen. Het mooie aan Toegepaste Psychologie vind ik de brug die geslagen wordt tussen de theorie en praktijk. In het voortgezet onderwijs heb ik een beetje werkervaring gekregen en merk dat ik mij goed thuis voel in het onderwijs. Het is een dynamische omgeving waar theorie en praktijk gecombineerd worden, de mens centraal staat en er wordt nagedacht over de vorming en toekomst van de samenleving. Dit hield ik ook voor ogen bij het vormgeven van een stage. Behalve bij Peter, loop ik nu stage op Christelijke hogeschool Viaa in Zwolle voor vier dagen in de week. Hier houd ik mij bezig met studentenbegeleiding en studenten-welzijn, zowel in de praktijk als in een onderzoekssetting. Dit combineer ik met de werkzaamheden van Peter op het gebied van ouderbetrokkenheid. Ik loop voor een deel mee met een breed scala aan activiteiten en ontmoetingen die Peter bijwoont en verricht een praktijkgericht onderzoek naar ouderbetrokkenheid in het HBO. Hierbij gebruik ik de Viaa zowel als inspiratiebron als een plek om aanbevelingen te doen, waarbij de focus blijft op het HBO in het algemeen. Deze constructie maakt de stage interessant en uitdagend. Ik ben benieuwd naar de ervaringen die ik ga opdoen en hoop hiermee een bijdrage te leveren aan het hoger onderwijs.