De onzin van tevredenheidsonderzoeken

Tevredenheidsonderzoeken zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Niet
alleen winkels en bedrijven, ook scholen werken met tevredenheidsonderzoeken onder
leerlingen, medewerkers en ouders. Niet iedereen ervaart dat als positief. Je mailbox
raakt vol met de vaak tijdrovende vragen om een tevredenheidsenquête in te vullen.
Nog belangrijker dan de vraag: leveren deze onderzoeken werkelijk iets op? Worden
scholen en ouders hier nou echt beter van? Meet een oudertevredenheidsonderzoek
eigenlijk wel wat zij moet meten?


Het antwoord? De manier waarop we nu oudertevredenheidsonderzoeken afnemen
levert veelal de verkeerde informatie op en heeft zelfs ongewenste effecten. Daarom is
een alternatief hard nodig.