Nederlands Dagblad

Beperk de inloop in de klas. Voor de rust van het kind, maar ook die van de leerkracht.


Ouders, wees de beste supporters (Nederlands Dagblad, 27 augustus 2020)


Laat de teugels thuis vieren. De leraren corrigeren het later wel weer. (Nederlands Dagblad, 31 maart 2020)


Schooladvies lijkt niet om het geluk van het kind te draaien, maar om de terreur van gemiddelden en onze doorgeslagen manier van het labelen van kinderen. (Nederlands Dagblad, 17-02-2020)


Begin het schooljaar met een startgesprek (Nederlands Dagblad, 19-08-2019)


De Luizenmoeder is misschien grappig, maar ondergraaft de beroepstrots van de leerkracht (Nederlands Dagblad 15-02-2019)


Ouder moet zich welkom heten op school (interview Nederlands Dagblad 17-01-2019)


Erken als leraar de rol van ouders als pleitbezorger van hun kind (Nederlands Dagblad 02-01-2019)


Ik maak me zorgen over de werkdruk van leerlingen (Nederlands Dagblad 02-11-2018)