Passend Onderwijs Magazine

Ik hoor, ik hoor wat jij niet hoort (Passend Onderwijs Magazine, februari 2022)


Dubbel bijzonder In de duiding rondom hoogbegaafdheid wordt er gesproken over de zogenoemde ‘dubbele bijzondere’ kinderen. Weer een nieuwe categorie: slaan we niet een beetje door in onze diagnostiek? We wilden toch minder ‘labels’? (Passend Onderwijs Magazine, februari 2021, met Bert Wienen)


Ouderbetrokkenheid en de les van het thuisonderwijs (Passend Onderwijs Magazine, juni 2020)


Tevreden over de kwaliteit van passend onderwijs? (Passend Onderwijs Magazine, september 2019 met Jos Gerards)