Van Twaalf tot Achttien

Tweeluik: Ouderbetrokkenheid en democratisch burgerschap, deel 1 (Van Twaalf tot Achttien, september en oktober 2020, met Piet van der Ploeg)

Of lees hier via de website van Van Twaalf tot Achttien beide artikelen als geheel.


Ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs (interview in Van Twaalf tot Achttien, juni 2018)