Mijn ervaring

Sinds september 2019 ben ik zelfstandig expert ouderbetrokkenheid. Na mijn vwo-diploma volgde ik de pabo, studeerde ik pedagogiek en deed ik de hogere kaderopleiding pedagogiek. Ik was bijna tien jaar leraar in het basis- en speciaal basisonderwijs. Daarna werkte ik als locatiemanager op een orthopedagogisch dagcentrum voor kinderen met een verstandelijke en een lichamelijke beperking in de leeftijd van twee tot en met zestien jaar. Van 2003 tot 2019 was ik principal-adviseur en -trainer ouderbetrokkenheid bij CPS Onderwijsontwikkeling en advies. Ik ben de bedenker van het concept Ouderbetrokkenheid 3.0 (© CPS). Als adviseur en auteur van diverse boeken en artikelen over ouderbetrokkenheid geef ik veel lezingen en trainingen. Ook begeleid ik basisscholen, Integrale Kindcentra en scholen in het voortgezet onderwijs om tot een (nog) betere samenwerking met ouders te komen. Daarnaast word ik regelmatig gevraagd als dagvoorzitter op congressen en bijeenkomsten. Als PhD student aan de Rijksuniversiteit van Groningen verdiep ik mij in mijn onderzoek in de voorbereiding van leraren op het samenwerken met ouders en het vergroten van ouderbetrokkenheid. Ten slotte kom ik als ouder zelf ook op school.