Ouderbetrokkenheid in Coronatijd

Ouderbetrokkenheid kan in Coronatijd lastig zijn. We vragen veel van ouders vanwege thuisonderwijs, vooral in het basisonderwijs. Zeker als ouders ook (thuis) moeten werken. Je ziet ouders niet of nauwelijks of je probeert contact te zoeken via Teams. Ook hoor ik geluiden dat ouders elkaar missen. En in het voortgezet onderwijs verwacht je van ouders dat ze hun kinderen stimuleren deel te nemen aan de lessen, huiswerk maken enzovoort. En hoe kun je ouders bereiken die niet thuis geven?

Ik krijg momenteel regelmatig de vraag hoe je goed contact met ouders kunt (blijven) onderhouden met ouders. Ik hoor mooie verhalen, zoals de groep waarin kind met zijn of haar ouder(s) een heel kort filmpje maakte die met de hele klas werd gedeeld en er zo toch een soort verbondenheid werd gecreëerd tussen leerlingen en hun ouders. Ik las over ‘stoepgesprekken’: de leraar die elke leerling thuis even opzoekt en buiten een gesprekje met de leerling (en zijn of haar ouders) voert. Zodat je elkaar even weer fysiek in de ogen kunt kijken, je zorg kunt laten blijken.

En er zijn meer mooie voorbeelden. Want wat komt er in deze ingewikkelde tijd ook een ongekende creativiteit los. En wat is het goed als scholen elkaars voorbeelden kunnen overnemen, bij elkaar kunnen informeren hoe je iets aanpakt enzovoort. Daarom stel ik mijn website beschikbaar om voorbeelden te delen en elkaar op te zoeken.

Heb je een prachtig voorbeeld waar collega’s of andere scholen iets aan hebben om goed met ouders te kunnen samenwerken? Deel het simpel door een bericht achter te laten met je contactgegevens.