Interessante artikelen over ouderbetrokkenheid

Regelmatig schrijf ik in vakbladen en kranten of word ik geïnterviewd. Altijd over het thema ouderbetrokkenheid. Hieronder de meest recente artikelen.

Alle ouders betrekken! (JSW, september 2020)


Zit ouderbetrokkenheid bij het daltononderwijs in de genen? (Dalton Visie, september 2020, met Linda de Bruin)


Eén van de mooiste dingen die je als leerkracht kan overkomen: een oud leerling die je opzoekt (ChristenUnie Magazine, september 2020)

Of lees hier het hele nummer waar het interview in is opgenomen.


Tweeluik: Ouderbetrokkenheid en democratisch burgerschap, deel 1 (Van Twaalf tot Achttien, september en oktober 2020, met Piet van der Ploeg)

Of lees hier via de website van Van Twaalf tot Achttien beide artikelen als geheel.


Ouders, wees de beste supporters (Nederlands Dagblad, 27 augustus 2020)


Geen omgekeerd oudergesprek maar een adaptief startgesprek (Wij Leren, 24 juni 2020) Lees online


Ouderbetrokkenheid en de les van het thuisonderwijs (PO-Magazine, juni 2020)


Voor Parents International maakte ik de volgende Engelstalige presentatie met bijbehorend artikel.


Effectief en efficiënt samenwerken met ouders (Kader Primair, jaargang 25 nummer 9, mei 2020)


Ouderparticipatie hoeft geen scène uit de Luizenmoeder te zijn. Hoe ouders en scholen conflicten kunnen vermijden en beter kunnen samenwerken. (Whitepaper AVS academie, 2020)


Ouderbetrokkenheid is vooral goed contact, leren we van het thuisonderwijs (LBBO, speciale editie, 4 mei 2020)


Zes misverstanden over ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs (Wij Leren, 1 mei 2020) Lees online


Extra zorg nodig voor kwetsbare kinderen, nu scholen langer dicht blijven (Leidsch Dagblad, 1 april 2020)


Laat de teugels thuis vieren. De leraren corrigeren het later wel weer. (Nederlands Dagblad, 31 maart 2020)


Zoek in deze Coronacrisis vooral ook de positieve dingen met kinderen (Wij Leren, 26 maart 2020, met Steven Pont) Lees online


Coronatijd: neem tijd, geef tijd (JSW digitaal, 16 maart 2020, met Pieter Gerrits) Lees online


Ik ontdekte pas dat ik al meer dan een halve eeuw misvormd ben.” (Wereld van het jonge kind, februari 2020)


Schooladvies lijkt niet om het geluk van het kind te draaien, maar om de terreur van gemiddelden en onze doorgeslagen manier van het labelen van kinderen. (Nederlands Dagblad, 17-02-2020)


Snijd mondige ouders de pas niet af (OJ Actueel, 1-2020)


Ouders in beweging: de rol van ouders bij bewegingsonderwijs (Wereld van het jonge kind, januari 2020, met Renske Pals)


Ouders vertrouwen vragen of geven (Volkskrant, Brief van de dag, 07-01-2020)


Ouder- kindgesprekken (Wereld van het Jonge Kind, november 2019)


‘Lastige ouders’? (Balans Magazine, oktober 2019)


Ouders als buddy voor elkaar (OJ Actueel, augustus/september 2019)


Tevreden over de kwaliteit van passend onderwijs? (PO-Magazine, september 2019 met Jos Gerards)


Wat betekent ouderbetrokkenheid voor de leerling? (JSW, 17-09-2019)


Begin het schooljaar met een startgesprek (Nederlands Dagblad, 19-08-2019)


De Luizenmoeder is misschien grappig, maar ondergraaft de beroepstrots van de leerkracht (Nederlands Dagblad 15-02-2019)


Ouder moet zich welkom heten op school (interview Nederlands Dagblad 17-01-2019)


Erken als leraar de rol van ouders als pleitbezorger van hun kind (Nederlands Dagblad 02-01-2019)


Betrokken ouders zorgen voor minder werkdruk (JSW, december 2018)


Ik maak me zorgen over de werkdruk van leerlingen (Nederlands Dagblad 02-11-2018)


Ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs (interview in Van Twaalf tot Achttien, juni 2018)


Ouders als buddy voor elkaar (Wereld van het Jonge Kind, februari, 2018)


Ouders zijn pleitbezorgers (tijdschrift Ouderschapskennis, 2018). Dit artikel is eveneens gepubliceerd door het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (juni, 2020).


Zijn tienminutengesprekken nog van deze tijd? (JSW, november 2017)


Startgesprekken voeren na de zomer (JSW, juni 2017)


Ouders helpen mee op school: hoe doe je dat? (JSW, juni 2016)


Een community bouwen met ouders (Wereld van het Jonge Kind, april 2016, met Bert Wienen)