Leerzame onderzoeken over ouderbetrokkenheid

Onderstaande pagina’s vormen een verzamelplaats voor onderzoeken, proefschriften, theses enzovoort, allemaal over ouderbetrokkenheid. Onderzoek onderbouwt immers of we de goede dingen zien en doen. Ken of heb je zelf een interessant onderzoek dat geplaatst mag worden? Stuur die dan naar: info@peterdevries.nu.

De studies zijn gerubriceerd naar de volgende thema’s:

Reviewstudies

Blogs Mirjam Stroetinga

Proefschriften & theses

Vroeg- en Voorschoolse Educatie

Primair Onderwijs

Voortgezet Onderwijs

Voor leraren

Voor directies en bestuurders

Voor lerarenopleidingen

Partnerschappen tussen school, familie & gemeenschap

Extra achtergrondtheorie

Met dank aan Tessa Miedema die veel onderzoeken opzocht en rubriceerde.


Kennisrotonde

De Kennisrotonde is het online loket voor de snelle beantwoording van vragen uit het onderwijs met kennis uit onderzoek. Iedereen uit het onderwijs kan vragen stellen. Deze vragen beantwoordt de Kennisrotonde met wetenschappelijk gefundeerde inzichten over wat wel en wat niet werkt. De Kennisrotonde is een initiatief van de Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) een onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Je kunt eerder gestelde vragen en antwoorden vinden of zelf een vraag indienen die je graag wetenschappelijk onderbouwd beantwoord ziet. Ook over ouderbetrokkenheid.


Research and Resources

National Network of Partnership Schools (NNPS) at Johns Hopkins University

For information on research-based approaches to organize and implement effective programs of school, family, and community partnerships, visit the National Network of Partnership Schools (NNPS) at Johns Hopkins University (Baltimore, Maryland, USA) at www.partnershipschools.org