Extra achtergrondtheorie

Index

Community

Cultuurverschil

Effectmeting vormen

Huiswerk

Internationaal

Laaggeletterde ouders

Studenten

Vormen ouderbetrokkenheid


Community

Parents Helping Parents

Bibby, W. & Deacon, C. (2020).

Dit is een rapport over de kracht van ouders en hun omgeving, en hoe die kracht kan worden aangewend om gezinnen, uit met name achterstandssituaties, te helpen hun kinderen de beste kans te geven en de kloof in de ontwikkeling van kinderen te helpen dichten. Door middel van casestudy’s en bewijsmateriaal wordt er gepleit we voor een bredere toepassing van wat we ‘door ouders aangedreven benaderingen’ noemen – modellen van gezinsondersteuning die de vaardigheden, ervaringen, en kennis van ouders, verzorgers en de bredere gemeenschap – om gezinnen beter te ondersteunen en uiteindelijk de levenskansen van kinderen verbeteren.


Studenten

The Role of Learners’ Attitudes Toward Parental Involvement in L2 English Learning.

Kim, J. T. & Barrett, R. (2018).

Deze studie onderzoekt hoe de houding van Koreaanse studenten – die Engels als tweede taal aanleren – tegenover ouderbetrokkenheid van invloed is op het succes van ouderbetrokkenheid. Uit de studie komt dat wanneer deze studenten een negatieve houding hebben tegenover ouderbetrokkenheid, ouderbetrokkenheid geen positieve invloed heeft op de leerprestaties van de studenten.


Cultuurverschil

The Role of Parental Involvement and Social/ Emotional Skills in Academic Achievement: Global Perspectives.

Roy, M. & Giraldo-García, R. (2018).

In deze literatuur review worden perspectieven op ouderbetrokkenheid en sociale vaardigheden en de invloed daarvan op leerling prestaties onderzocht. Hierbij wordt gekeken of er verschillen op te merken zijn tussen verschillende landen en culturen.


Huiswerk

Relationships between Perceived Parental Involvement in Homework, Student Homework Behaviors, and Academic Achievement: Differences among Elementary, Junior High, and High School Students.

Núñez, J. C., Suárez, N., Rosário, P., Vallejo, G., Valle, A., & Epstein, J. L. (2015).

In deze studie is onderzocht of de eerdere prestaties van middelbare scholieren gerelateerd zijn aan de manier waarop zij met hun huiswerk omgaan. Ook wordt gekeken of eerdere prestaties van de scholieren gerelateerd zijn aan de waargenomen mate van ouderbetrokkenheid bij het maken van huiswerk.


Laaggeletterde ouders

Ouderbetrokkenheid in het onderwijs. Een literatuurstudie naar de betekenis van Ouderbetrokkenheid voor de schoolse ontwikkeling van kinderen.

Menheere, A. en Hooge, E. (2010).

In deze literatuurstudie vind je meer informatie over de betekenis van ouderbetrokkenheid op de schoolse ontwikkeling van kinderen. De studie onderzoekt welke factoren van ouderbetrokkenheid effect hebben en welke niet. Daarnaast besteedt de studie speciale aandacht aan laaggeletterde ouders.


Vormen ouderbetrokkenheid

Parental Involvement in Middle School: A Meta-Analytic Assessment of the Strategies That Promote Achievement.

Hill, N. E., & Tyson, D. F. (2009).

In deze meta-analyse is onderzocht welke vormen van ouderbetrokkenheid het sterkste samenhangen met leerling-prestaties.


Internationaal

Literatuurstudie ouderbetrokkenheid in internationaal perspectief.

Smit, F., Sluiter, R. & Driessen, G. (2006).

In deze literatuurstudie is onderzocht of wij in Nederland van internationale kennis op het gebied van ouderbetrokkenheid kunnen leren. Er wordt gekeken naar hoe ouderbetrokkenheid vergroot kan worden (in het bijzonder voor moeilijk bereikbare ouders), welke veelbelovende praktijken er te vinden zijn in de literatuur en of er iets te zeggen valt over de impact van de verschillende activiteiten op bijvoorbeeld deelname, samenwerking, en consistentie in ouder-school opvattingen.


Effectmeting vormen

The Impact of Parent/Family Involvement of Student Outcomes: An Annotated Bibliography of Research from the Past Decade.

Carter, S., & Consortium for Appropriate Dispute Resolution in Special Education (CADRE), E. O. (CADRE), Eugene, OR. (2002).

In deze overzichtsstudie is te vinden welke vormen van ouderbetrokkenheid in welke mate effect hebben, gebaseerd op studies uit de periode 1994- 2001.