Partnerschappen tussen school, familie & gemeenschap

Index

Epstein

Historie

Invloed gemeenschap leerling-prestaties

Partnerschap Scholen V.S.

Percepties ouders


Percepties ouders

Epstein’s model of parental ınvolvement: Parent perceptions in urban schools.

Newman, N., Northcutt, A., Farmer, A., & Black, B. (2019).

In dit artikel is onderzoek gedaan naar de percepties van ouders op effectieve ouderbetrokkenheid. Tevens worden aanbevelingen gedaan om de effectieve ouderbetrokkenheid te bewerkstelligen.


Historie

Family, School, Community Engagement, and Partnerships: An Area of Continued Inquiry and Growth.

Molina, S. C. (2013).

In dit artikel wordt meer informatie gegeven over de historie van, en de hedendaagse pogingen tot, partnerschappen tussen de school, het gezin en de gemeenschap.


Partnerschap Scholen V.S.

Improving schools’ partnership programs in the national network of partnership schools.

Sanders, M., Sheldon, S., & Epstein, J. (2005).

In dit onderzoek wordt gekeken zogeheten ‘Partnerschap Scholen’ uit de V.S., dit zijn scholen waar leraren in samenwerking met het gezin en de gemeenschap programma’s ontwikkelen die focussen op leerling prestaties. Er wordt gezocht welke structuren, processen en diensten een positieve invloed hebben op het vermogen van de school om die partnerschappen te implementeren en voor een langere tijd te onderhouden.


Invloed gemeenschap leerling-prestaties

A New Wave of Evidence. The Impact of School, Family and Community Connections on Student Achievement.

Henderson, A. T., & Mapp, K. L. (2002).

In dit onderzoek wordt meer informatie gegeven over de invloed van de betrokkenheid van het gezin en de gemeenschap op leerling-prestaties. Meer specifiek vind je in dit artikel welke leerlingen het meeste van deze betrokkenheid profiteren.


Epstein

School/Family/Community Partnerships: Caring for the Children We Share.

Epstein, J. L. (1995).

In dit onderzoek worden richtlijnen besproken om de samenwerking tussen school, ouders en de omgeving van het kind te bewerkstelligen. De gedachte hierachter is dat die samenwerking het kind bevoordeelt. Zes types van betrokkenheid worden besproken, samen met voorbeeldpraktijken, uitdagingen en mogelijke hulpmiddelen om de betrokkenheid toch tot stond te brengen. Daarnaast worden de opbrengsten van de zes vormen van betrokkenheid besproken, voor zowel leraren als ouders.