Proefschriften, theses en scripties

Index

Gabriëls (2023)

Harinck (2022)

Lusse (2013)

Moro (2021)

Pierik (2019)

Pinxten (2022)

Sennema (2020)

Van de Vrugt (2019)

Van der Heul (2020)


Gabriëls

Samen naar een goede ouderschoolsamenwerking! Een praktijkonderzoek naar het verschil in de verwachtingen tussen ouders en leerkrachten rondom ouderbetrokkenheid (Bachelorproef door Amber Gabriëls, 2023)


Harinck

Waarden doen ertoe. Aandacht voor waardenoriëntaties in het contact tussen school en ouders op het Hugo de Groot College (Masterthesis door Erik Harinck, 2022)


Pinxten

Wat zijn de overeenkomsten tussen de verwachtingen van ouders en de verwachtingen van de school met betrekking tot educatief partnerschap? (Beroepsopdracht door Melle Pinxten, 2022)


Moro

Het vergroten van de ouderbetrokkenheid binnen internaten (Bachelorproef orthopedagogie door Chiara Moro, 2021)


Van der Heul

De invloed van ouderbetrokkenheid op de schoolprestaties van leerlingen (proefschrift door Inge van der Heul, 2020).


Sennema

De kwaliteit van ouderbetrokkenheid op de Maranathaschool. Een onderzoek naar het gedrag van leraren en de waardering van ouders (Sieds Elze Sennema, 2020).


Pierik

GELIJKWAARDIG?! Over de beleving van leerkrachten in de samenwerking met ouders en de rol van gelijkwaardigheid daarin (Masterthesis Lamberte Pierik, 2019).


Van de Vrugt

Communiceren vanuit Verlangen van beginnende leerkrachten met ouders (Masterthesis Rogier van de Vrugt, 2019).


Lusse

Een kwestie van vertrouwen (proefschrift over ouderbetrokkenheid in het vmbo door Mariëtte Lusse, 2013).

Een belangrijke uitkomst van dit onderzoek zijn Lusse’s bekende tien succesfactoren voor een betere samenwerking tussen school en ouders.