Voor directies en bestuurders

Index

Allochtone ouders

Belemmeringen

Bestuur

Directeur

Onderwijsraad

Rechten


Directeur

Multi-dimensional parental involvement in schools: A principal’s guide.

Duncan, H. & Rapp, N. (2012).

In deze studie wordt de rol van de schooldirecteur besproken. De directeur moet zorgen voor een multidimensionaal model voor ouderbetrokkenheid. Deze studie geeft handvaten voor de ontwikkeling hiervan.


Belemmeringen

Barriers to Parental Involvement in Education: An Explanatory Model.

Hornby, G., and R. Lafaele. (2011).

In dit artikel wordt een model geboden voor ouderbetrokkenheid om de moeilijkheden van ouderbetrokkenheid te verklaren. Het model bestaat uit vier gebieden, namelijk: ouders en familie; kind; ouders en leraren; en maatschappelijke niveaus. Het model tracht onderwijsprofessionals een beter begrip te bieden van de belemmeringen die ouderbetrokkenheid met zich meebrengt.


Bestuur

Een onderzoek naar de rol van ouders in het primair onderwijs: Deel 3.

De Boer, H., Buitenhuis, A., Ooms, B., Voskens, C., De Vries, P., De Boer, D., Heldoorn, G. & Verweij, A. (2010).

Deze beschrijving van het R&D-onderzoek (research en development staat voor onderzoek en ontwikkeling) is het derde deel van de driedelige serie ‘Een onderzoek naar de rol van ouders in het primair onderwijs’. Je vindt in dit onderzoek meer informatie over het effect van bovenschoolse aansturing op ouderbetrokkenheid en de positieve gevolgen hiervan.


Onderwijsraad

Ouders als partners. Versterking van relaties met en tussen ouders op school.

Onderwijsraad (2010).

In dit advies wordt de positie en betrokkenheid van ouders in het onderwijs beschreven. De Onderwijsraad onderscheidt drie posities van ouders: als individueel rechthebbende, als partner van de school en als lid van een ouder-ouderverband. De aanbevelingen van de raad richten zich op de laatste twee posities. Er moet gewerkt worden aan actieve bereidheid tot partnerschap en ouders moeten ook met elkaar worden verbonden.


Rechten

De rechten van kinderen en de verdeling van pedagogische taken en verantwoordelijkheden tussen ouders en professionals.

Snik, G. (2007).

Deze studie onderzoekt wat de rechten zijn van ouders en wat de rechten zijn van de school als het gaat om pedagogische taken.


Allochtone ouders

Ouderbetrokkenheid bij school ontstaat niet vanzelf. Een inventarisatie van de behoefte aan dienstverlening van de school en van onderwijsorganisaties aan de ouders.

Flentge, E. (2007).

In deze inventarisatie vind je meer informatie over hoe de school ouders beter kan betrekken. Er wordt onder andere dieper ingegaan op allochtone ouders. Ook wordt er ingegaan in welke mate ouders participeren in het onderwijs van hun kinderen en wordt hun mening over ouderbetrokkenheid gevraagd.