Voor leraren

Index

Communicatie

Competenties

Cursus

Effecten

Effectief communiceren

Gesprekstechniek

Parent Teacher Association (PTA)

Percepties leraren


Competenties

Competenties van leraren in het samenwerken met ouders.

Doornenbal, J., Kassenberg, A., Petri, D., (2016)

In deze literatuurstudie worden de competenties die leraren nodig hebben om samen te werken met ouders besproken. Uit de literatuur blijkt dat hierover nog weinig bekend is.


Communicatie

Communiceren met ouders op de basisschool. SWP: Amsterdam.

Bos, G. & Langedijk, A. (2015).

Dit boek is geschreven voor leraren en biedt praktische informatie over communiceren met ouders, gespreksvoering en behandelt verschillende gesprekstypen waar je als leraar mee te maken krijgt.


Effecten

Leraren en ouderbetrokkenheid. Een reviewstudie naar de effectiviteit van ouderbetrokkenheid en de rol die leraren daarbij kunnen vervullen.

Bakker, J., Denessen, E., Denissen, M. & Oolbekkink-Marchand, H. (2013).

In deze reviewstudie is onderzocht wat de effecten van ouderbetrokkenheid zijn op de prestaties en de motivatie, het welbevinden en de zelfwaardering van leerlingen van verschillende leeftijden. Een uitkomst is bijvoorbeeld dat de betrokkenheid van ouders thuis de belangrijkste bijdrage levert aan hun ontwikkeling van leerlingen van alle leeftijden. Daarnaast vind je in dit onderzoek meer informatie over hoe leraren een bijdrage kunnen leveren aan de betrokkenheid van ouders.


Parent Teacher Association (PTA)

De zes standaarden van de Parent Teacher Association.

CPS (2010).

De Amerikaanse Parent Teacher Association (PTA) heeft zes standaarden ontwikkelend die zeer bruikbaar zijn om ouderbetrokkenheid effectief vorm te geven. In dit verslag lees je wat die standaarden zijn en vind je daarnaast meetinstrumenten om de mate van ouderbetrokkenheid op school te meten.


Cursus

Training School Professionals to Engage Families: A Pilot.

Bartels, S., & Eskow, K. (2010).

In deze pilotstudie is onderzocht hoe een cursus voor leraren een samenwerking tussen de school en het gezin kan helpen bewerkstelligen.


Percepties leraren

Socio-economic background, parental involvement and teacher perceptions of these in relation to pupil achievement.

Bakker, J. Denessen, E. & Brus-Laeven, M. (2007).

In dit onderzoek vind je meer informatie over de invloed van leraren en de perceptie die zij hebben over ouderbetrokkenheid. Er wordt onderzocht of en hoe de perceptie van leraren over de mate van ouderbetrokkenheid de leerling prestaties kan beïnvloeden.


Effectief communiceren

Communicating with Parents: Strategies for Teachers.

Graham-Clay, S. (2005).

In dit artikel vind je hoe je als leraar effectieve communicatie met ouders kunt maximaliseren. Er worden hiervoor verschillende (praktische) mogelijkheden op een rijtje gezet. 


Gesprekstechniek

Omgaan met ouders. Een praktische handleiding in gespreks-en communicatietechnieken voor leraren.

Ryckaert, L. (2005).

In deze praktische handleiding vind je als leraar handvaten om met ouders in gesprek te gaan. Gespreks- en communicatietechnieken worden behandeld en daarnaast is er aandacht voor bijvoorbeeld je eigen emoties tijdens een oudergesprek.