Voor lerarenopleidingen

Index

Lerarenopleiding

Curricula

Pedagogisch medewerker

Verenigde Staten


Lerarenopleiding

Preparing teacher candidates for family–school partnerships.

Bruïne, E. J. de, Willemse, T. M., D’Haem, J., Griswold, P., Vloeberghs, L. & Eynde, S. van. (2014).

In deze exploratieve studie wordt onderzocht hoe leraren in opleiding worden voorbereid om partnerschappen tussen de school en het gezin tot stand te brengen. De data wordt verzameld in de landen Nederland, België en de V.S. Uit ieder land doet een opleiding tot leerkracht voor primair onderwijs en een opleiding tot leerkracht voor secundair onderwijs mee. In de resultaten van dit onderzoek vind je welke houdingen ten opzichte van de partnerschappen tussen school en gezin gevonden zijn. Ook wordt aandacht besteedt aan de waargenomen aandacht die voor het leren tot stand brengen van de partnerschappen in de opleiding is.


Curricula

Teacher-parent Partnerships:  Preservice Teacher Competences and Attitudes during Teacher Training in the Netherlands.

Denessen, E., Bakker, J., Kloppenburg, L. & Kerkhof, M. (2009).

In dit onderzoek vind je meer informatie over de curricula van lerarenopleidingen. Aan de hand van surveys wordt onderzocht wat de inhoud van de curricula is en wat voor invloed de curricula hebben op de competenties van de leraren in opleiding.


Pedagogisch medewerker

Promoting Family-centered Teaching: Can One Course Make a Difference?

Bingham, A., & Abernathy, T. (2007).

In deze studie wordt onderzocht of een vak van een halfjaar in de opleiding tot pedagogisch medewerker (waarmee men werkt op de peuterspeelzaal/kinderopvang) kan helpen in het bewerkstelligen van een verbeterde houding van pedagogisch medewerkers ten opzichte van het samenwerking met ouders.


Verenigde Staten

Prospects for change: Preparing educators for school, family, and community partnerships.

Epstein, J. L., & Sanders, M. G. (2006).

In deze studie wordt onderzocht hoe het hoger onderwijs in de V.S. toekomstige leraren voorbereidt op partnerschappen tussen de school, het gezin en de gemeenschap. De progressie die in de laatste jaren is geboekt wordt besproken, als ook verbeterpunten voor de toekomst.