Voortgezet onderwijs

Index

Controle

Leerling-prestaties

Leerling-prestaties urbane omgeving

Technisch vmbo, de rol van ouders bij schoolkeus


Kiezen voor technisch vmbo: de rol van ouders en hun beeld van techniek

De Vleeschouwer, E., Wiemers, S. & Zandvliet, K. (2020)

Dit rapport is het eindresultaat van het onderzoek naar de rol van ouders bij de profielkeuze van hun kind in het vmbo en welke rol beeldvorming over techniek hierbij speelt. Er blijkt een duidelijke samenhang te bestaan tussen de mate waarin ouders zich (laten) informeren over de profielkeuze en de invloed die zij denken te hebben op de keuze van hun kind. Hoe beter geïnformeerd ouders zijn, hoe meer invloed zij denken te hebben.


Leerling-prestaties urbane omgeving

The Relationship between Parental Involvement and Urban Secondary School Student Academic Achievement. A Meta-analysis.

Jeynes, W. H. (2007)

In deze meta-analyse vind je meer informatie over het effect van ouderbetrokkenheid op de leerling-prestaties. Het gaat hierbij om scholen waar secundair onderwijs gegeven wordt die in een urbane omgeving staan.


Leerling-prestaties

Perceived social support and early adolescents’ achievement. The mediational roles of motivational beliefs and emotions.

Ahmed, W, Minnaert, A., Werf, G. van der & Kuyper, H. (2010).

In dit onderzoek dat is uitgevoerd binnen het voortgezet onderwijs vind je dat thuisbetrokkenheid en positief effect heeft op leerling-prestaties. Interessant is dat dit onderzoek onderschrijft dat de relatie  tussen thuisbetrokkenheid en leerling-prestaties wordt beïnvloedt door onder andere motivatie. Thuisbetrokkenheid vergroot de motivatie van leerlingen en meer motivatie resulteert in betere leerling prestaties. In het onderzoek zelf zijn meer van deze zogeheten mediators te vinden.


Controle

Between-teacher diferences in homework assignments and the development of student’s homework effort, homework emotions and achievement.

Trautwein, U., Niggli, A., Schnyder, I.,Ludtke, O. (2009).

In dit onderzoek lees je over de negatieve kant van de intensivering van ouderbetrokkenheid. Uit de studie blijkt bijvoorbeeld dat leerlingen waarvan de ouders het huiswerk controleren minder moeite te doen om hun huiswerk te maken.