Publicaties van anderen

Handreiking ouderbetrokkenheid in kindcentra

Uitgegeven door PACT voor kindcentra

Lees online


Door Mariëtte Lusse en Annelies Kassenberg.


Door Mariëtte Lusse en Monique Strijk.

Gratis hier te downloaden.

Door Mariëtte LusseAnnette Diender.

Gratis hier te downloaden.


Door Mariëtte Lusse met een inleiding van Iliass el Hadioui

Leerlingen gedijen erbij als de leefwerelden van thuis, school en buurt elkaar overlappen. Het is echter niet makkelijk om de verschillende leefwerelden op elkaar af te stemmen, zeker niet in de stedelijke context waar de verschillen tussen leraren en ouders groot kunnen zijn.

Het belang van het verbinden van deze leefwerelden en de invloed van sociaaleconomische achtergrond, armoede en migratie hierop worden in dit boek goed onderbouwd. Daarnaast biedt het praktische handvatten om met ouders in contact te komen en te blijven. Het geeft tips voor het faciliteren van ouders, zodat zij hun kinderen daadwerkelijk kunnen ondersteunen bij het leren en het maken van schoolloopbaankeuzes. Het boek benoemt succesfactoren om – juist ook als verschillen groot zijn – met ouders samen te werken aan het toekomstperspectief van alle leerlingen. Om de bredere context waarin scholen en ouders samenwerken beter te begrijpen, plaatst Iliass el Hadioui in zijn inleiding op dit boek de worsteling van de scholen met het omgaan met diversiteit in een stadssociologisch perspectief.

Annette Diender schreef de portretten na elk hoofdstuk. Hierin vertellen scholen, bijvoorbeeld in Rotterdam, Groningen en Almere, hoe zij de samenwerking met ouders vormgeven en welke positieve effecten dit heeft.

Voor meer informatie klik hier.


Door Heleen Gorter.

Heleen: “In mijn boek ‘Vechten voor mijn kind met een TOS’ vertel ik over onze ervaringen met de taalontwikkelingsstoornis van onze zoon Matthijs (pseudoniem). Naast zijn verhaal vertel ik ook hoe het voor mij als moeder en voor ons als ouders was om een kind met een beperking, in ons geval een communicatieve beperking, te hebben.” Voor meer informatie klik hier.


Door Joris Spekle & Henk van der Pas

Het boek ‘Leren met Ouders’ gaat over een innovatieve manier van werken voor het verbeteren van leerresultaten en het welbevinden van leerlingen. Leren met Oudersmaakt gebruik van de inzet van ouders door hen uit te nodigen hun eigen kinderen te ondersteunen in het leren op school, thuis, onder schooltijd of daarna. De auteurs beschrijven de urgentie alsook de aanleiding van deze innovatie. Het boek geeft je de theoretische achtergronden van de effectiviteit. Het leert je deze werkwijze vorm te geven en te organiseren en geeft tal van voorbeelden. Voor meer informatie klik hier.


Door Harriet Marseille

‘Ouderbetrokkenheid-PLUS’ helpt schoolleiders PO naar excellente ouderbetrokkenheid in minder tijd. Hiertoe is een nieuwe regie nodig, gebaseerd op vertrouwen, wederzijdse autonomie en gelijkwaardigheid. Voor meer informatie, klik hier.