Ondersteuning voor ouders

Als ouders wil je het beste voor je kind. Meestal kun je goed afstemmen met de school, maar soms is dat wat lastig. Heb je het gevoel dat de school niet helemaal begrijpt wat je bedoelt of voel je je niet gehoord. Als ouder heb je altijd het recht iemand mee te nemen naar school om jou te ondersteunen.

Ite Wolters is werkzaam als begeleider in het onderwijs, voornamelijk op het gebied van taal en communicatie. Ook heeft hij jarenlange ervaring als leraar in het speciaal onderwijs. Ite adviseert en ondersteunt ouders in gesprekken met de school over de leerresultaten van of eventuele gedragsproblemen van hun kind, zowel in het basis- als in het voorgezet onderwijs. Als geen ander weet hij een brug te slaan tussen ouders en school.

Kosten

Om het voor ouders betaalbaar te houden berekent Ite vooraf een eerlijke onkostenvergoeding voor je. Soms is een school bereid deze onkosten voor haar rekening te nemen.

Contact

Je kunt rechtstreeks en vrijblijvend contact met Ite Wolters opnemen via + 31 [0]6 4988 1389 of itewolters@hetnet.nl.

Achtergrondinformatie

Het gratis e-book Zeven dingen die elke ouder in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs moet weten helpt je om goed samen te kunnen werken met de school.