Ouderbetrokkenheid neXt (voortgezet onderwijs)

Ouderbetrokkenheid neXt (© 2019, Peter de Vries) is een ouderbetrokkenheid-concept gericht op het voortgezet onderwijs. NeXt wil zeggen dat het om de volgende stap in ouderbetrokkenheid gaat: na ouderbetrokkenheid in het basisonderwijs gaat om ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs wat een specifieke aanpak vereist, een maatje ‘groter’: X.

In het concept Ouderbetrokkenheid neXt wordt onder ouderbetrokkenheid verstaan:

School en ouders werken effectief en efficiënt samen om de leerling steeds meer verantwoordelijkheid over zijn eigen ontwikkeling te geven (het eigenaarschap van de leerling). Deze ontwikkeling is gericht op het vergroten van kennis en sociale vaardigheden om hem tot een zelfverantwoordelijke burger te vormen.

Ouderbetrokkenheid gaat eigenlijk niet over ouders maar altijd over de leerling: zijn ontwikkeling en toenemende eigen verantwoordelijkheid (eigenaarschap) staan immers centraal in de samenwerking tussen school en ouders. Ouderbetrokkenheid beoogt dus altijd effect. En om dat effect te bereiken is het nodig efficiënt samen te werken, zodat het beoogde resultaat van samenwerken maximaal wordt behaald.

Wil je ouderbetrokkenheid op je school voor voortgezet onderwijs agenderen en heb je daarbij wat informatie nodig? Stuur een mail voor een gratis PowerPoint-presentatie die je kunt gebruiken tijdens een teamoverleg en bespreek met je collega’s of ouderbetrokkenheid meer aandacht verdient op je school. Stuur een mail naar: info@peterdevries.nu. Je mailadres wordt eenmalig gebruikt: alleen voor het toesturen van deze PowerPoint-presentatie. De PowerPoint-presentatie is namelijk te groot om op deze website te zetten, je krijgt het toegestuurd via WeTransfer.


Nieuwe standaarden ouderbetrokkenheid

Hoe weet je nu of ouderbetrokkenheid voor elkaar is op je school? In de bijlage vind je nieuwe standaarden voor ouderbetrokkenheid. Wanneer je aan alle 12 standaarden concreet en zichtbaar vorm weet te geven, mag je ervan uitgaan dat je ouderbetrokkenheid voor elkaar hebt.


Zes misverstanden over ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs: lees het artikel op wij-leren.nl.

Bruggen bouwen met ouders, ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs (Bij de Les, oktober 2020, uitgave van ‘De vereniging voor alle begeleiders in het vo en vmbo’).