Observatie- en reflectie-instrument ‘Hoe voer ik een adaptief startgesprek?’

10.00

Categorie:

Beschrijving

Het Observatie- en reflectie-instrument ‘Hoe voer ik een adaptief startgesprek?‘ bestaat uit vier delen:

  1. Observatie door collega (bijvoorbeeld Interne Begeleider, Zorgcoördinator, iemand uit het Managementteam of een andere collega)
  2. Reflectie door ouder(s) (en leerling)
  3. Zelfreflectieverslag
  4. Conclusie(s) en eventuele actiepunten

Het is de bedoeling om deze observatie/reflectie elk jaar bij één à twee gesprekken af te nemen. Maak een beargumenteerde keus welk(e) gesprek(ken) je hiervoor uitkiest.

Ad 1 Aan de ouder(s) en eventueel de leerling wordt vooraf gevraagd of het goed is dat iemand het gesprek observeert en met welk doel. Eventueel kan het gesprek met camera (of telefoon) worden opgenomen en vindt de observatie achteraf plaats, maar dat vraagt om nadrukkelijke en schriftelijke toestemming van de ouder(s) en eventueel de leerling, waarbij het doel duidelijk is waarvoor de opname uitsluitend wordt gebruikt en de belofte dat de opname na gebruik wordt vernietigd. Een voorbeeld toestemmingsverklaring bevind zich in het instrument.

Ad 2 Aan de ouder(s) wordt (worden) drie korte vragen gesteld hoe zij het ‘adaptieve startgesprek’ hebben ervaren. Dit kan meteen na afloop of later in een kort interview door de leerkracht of de observator, of door ouders achter een mail te sturen met de vragen.

Ad 3 Ook het zelfreflectieverslag bestaat uit drie vragen die je als leraar aan jezelf stelt.

Ad 4 Op basis van 1-3 voer je een gesprek met je leidinggevende, Interne Begeleider of Zorgcoördinator en stel je samen de conclusies en eventuele actiepunten op. Denk bij actiepunten aan zaken als extra observatie, coaching, het volgen van een cursus enzovoort.