Wetenschappelijk onderzoek ouderbetrokkenheid op de pabo

Medewerking gevraagd voor wetenschappelijk onderzoek of leerkrachten voldoende worden voorbereid op ouderbetrokkenheid

Als je de krantenkoppen mag geloven dan loopt de verhouding tussen school en ouders niet altijd even soepel: “Ouders kunnen ook iets té mondig zijn” (Volkskrant 17 juli 2019) en “De moeder wil een hoger schooladvies voor haar dochter, de rechter zegt nee” (NRC, 28 juli 2021). Tijd voor een gedegen wetenschappelijk onderzoek! De Rijksuniversiteit van Groningen heeft mij in de gelegenheid gesteld mijn promotieonderzoek te wijden aan een onderzoek om te kijken of de curricula van pabo’s tegemoet komen aan wat volgens de literatuur en volgens opvattingen van leerkrachten en ouders een leerkracht moet kunnen om ouderbetrokkenheid te bevorderen.

En daarom ben ik dringend op zoek naar 24 leerkrachten en 24 ouders die hieraan mee willen werken. De enige tijdsinvestering is een bijeenkomst van twee uur in maart of april. Er is geen voorbereiding nodig voor de deelnemers.

Hieronder het schema met de verschillende bijeenkomsten:

Ik ben op zoek naar ouders en leerkrachten van basisscholen die aan het thema ouderbetrokkenheid hebben gewerkt, maar ook van scholen die niets gerichts hebben gedaan met het thema ouderbetrokkenheid. Leerkrachten en ouders uit heel Nederland, uit dorpen en steden, uit de groepen één tot en met acht, van verschillende denominaties (openbaar, christelijk, islamitisch, algemeen bijzonder enzovoort) en uit het regulier en het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs.

Ben of ken je een leerkracht of ouder die hieraan mee wil doen? Stuur mij dan een bericht op peter.de.vries@rug.nl (of info@peterdevries.nu). Ik stuur je dan meer informatie over het onderzoek (bijvoorbeeld de exacte onderzoeksvraag en de opzet van het onderzoek).

Ik hoop op veel reactie omdat mijn promotieonderzoek belangrijk is voor een betere samenwerking tussen school en ouders, in het belang van kinderen.