Algemene leveringsvoorwaarden

Hieronder kunt u mijn Algemene Leveringsvoorwaarden downloaden. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel (KvK 74919415).