Hoe ik werk

Missie & visie

Mijn missie en visie: ik wil ouderbetrokkenheid – de samenwerking tussen ouders en professionals/vrijwilligers – helpen verbeteren door de mindset van professionals ten aanzien van ouders positief te beïnvloeden. Want kinderen en jongeren zijn gebaat bij een goede samenwerking, hebben daar zelfs recht op.

Ik ben niet perse uit op tevreden klanten

Dat klinkt misschien wat vreemd, en natuurlijk ben ik blij als je tevreden bent. Maar belangrijker dan tevredenheid vind ik professionele kwaliteit, daar ben ik op uit! Want goede kwaliteit leidt niet altijd meteen tot tevredenheid. Stel dat ik een teamtraining geef en een van de deelnemers ziet het nut van de training niet in of vindt de sessie veel te confronterend, dan zal de tevredenheid misschien niet groot zijn, maar de kwaliteit wellicht des te beter. Kwaliteit, daar gaat het wat mij betreft om. En daarom gun ik elke opdrachtgever een betere concurrent, want dat houdt mij scherp in kwaliteit.

Evalueren

Ik evalueer altijd, maar doe dat uitsluitend mondeling. Bijvoorbeeld aan het einde van een training en/of in een gesprek met de directie. Van mij krijg je dus nooit een evaluatieformulier, want ik vind dat evalueren een goede dialoog verdient. Het gaat immers over mensen en soms gevoelige processen.

Kwaliteit

Sinds 1 september 2019 ben ik zelfstandig ondernemer. De wereld van zelfstandige professionals bestaat uit veel collega’s die met elkaar sparren, elkaar scherp houden en elkaar aanvullen met expertise en kennis. Wel veel collega’s maar geen organisatie, uitsluitend verbindingen op basis van inhoud en relatie. Daarnaast voed ik mezelf door het bezoeken van zinvolle (wetenschappelijke) conferenties over ouderbetrokkenheid, lees ik veel over het thema en onderhoud ik een netwerk ‘ouderbetrokkenheid’ dat ertoe doet.