Hoe ik werk

Missie & visie

Mijn missie en visie: ik wil ouderbetrokkenheid – de samenwerking tussen ouders en professionals/vrijwilligers – helpen verbeteren. Daartoe werk ik voor scholen, kinderopvang en andere organisaties. Want kinderen en jongeren zijn gebaat bij een goede samenwerking, hebben daar zelfs recht op.

Ik doe dit door professionals (bijvoorbeeld leraren, groepswerkers) en vrijwilligers te ondersteunen om ouderbetrokkenheid effectief en efficiënt vorm te geven. Maar ook door ouders te helpen bij die samenwerking. Door middel van consultancy, training, advies, onderzoek, het schrijven van boeken en artikelen en door te bemiddelen tussen ouders en professionals/vrijwilligers wanneer er sprake is van een conflictsituatie. Mijn werkveld is overal waar met of voor kinderen en jongeren wordt gewerkt. Op peuterspeelzalen, in de kinderopvang, op de basisschool, in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs, maar ook in de jeugd- en gehandicaptenzorg, op kinderafdelingen in het ziekenhuis en muziek- en sportverenigingen. Daarnaast voor gemeenten of andere overheidsinstellingen en allerlei (landelijke) organisaties waar ouderbetrokkenheid een thema is.

Ik werk en heb ervaring in alle lagen van organisaties: bestuurders, directies, managementteams, schoolteams, het team van pedagogische medewerkers, kinderartsen en verpleegkundigen, vrijwilligers of ouders. In groepen of individueel, en altijd op basis van maatwerk.

Contact voor contract

Een goede relatie is voor mij essentieel om samen te kunnen werken. Daarom wil ik altijd eerst contact voordat we een contract in welke vorm dan ook aangaan. Afhankelijk van de opdracht kan dat een ontmoeting zijn, telefonisch contact of een gesprek via Microsoft Teams, Skype of bijvoorbeeld Zoom. Ik ben uit op het bevorderen van de persoonlijke en professionele ontwikkeling van mijn opdrachtgever(s), en hecht waarde aan het stimuleren van de autonomie van mensen, jong en oud.

Ik ben niet perse uit op tevreden klanten

Dat klinkt misschien wat vreemd, en natuurlijk ben ik blij als je tevreden bent. Maar belangrijker dan tevredenheid vind ik professionele kwaliteit, daar ben ik op uit! Want goede kwaliteit leidt niet altijd meteen tot tevredenheid. Stel dat ik bemiddel in een conflict tussen een ouder en een docent, en ik ben er professioneel van overtuigd dat de leraar een goede beslissing nam die misschien niet als fijn werd ervaren door de ouder. Dan kan het maar zo zijn dat de kwaliteit van mijn werk goed is, maar de betreffende ouder niet tevreden. Want hij verwachtte misschien iets anders. Of wanneer ik een teamtraining geef en een van de deelnemers ziet het nut van de training niet in of vindt de sessie veel te confronterend, dan zal de tevredenheid misschien niet groot zijn, maar de kwaliteit wellicht des te beter. Kwaliteit, daar gaat het wat mij betreft om. En daarom gun ik elke opdrachtgever een betere concurrent, want dat houdt mij scherp in kwaliteit.

Evalueren

Ik evalueer altijd, maar doe dat uitsluitend mondeling. Bijvoorbeeld aan het einde van een training en/of in een gesprek met de directie. Van dat gesprek maak ik een evaluatieverslag, hieronder kun je het format downloaden. Van mij krijg je dus nooit een evaluatieformulier, want ik vind dat evalueren een goede dialoog verdient. Het gaat immers over mensen en soms gevoelige processen.

Kwaliteit

Sinds 1 september 2019 ben ik zelfstandig ondernemer. De wereld van zelfstandige professionals bestaat uit veel collega’s die met elkaar sparren, elkaar scherp houden en elkaar aanvullen met expertise en kennis. Wel veel collega’s maar geen organisatie, uitsluitend verbindingen op basis van inhoud en relatie. Daarnaast voed ik mezelf door het bezoeken van zinvolle (wetenschappelijke) conferenties over ouderbetrokkenheid, lees ik veel over het thema en onderhoud ik een netwerk ‘ouderbetrokkenheid’ dat ertoe doet.