Training ‘Brugfunctionaris’

“Niet alle kinderen kunnen goed meedoen op school. Soms komt dit door de situatie thuis, bijvoorbeeld als er vragen of zorgen zijn op het gebied van financiën of zorg. Een brugfunctionaris zet zich in vanuit school om de verbinding met ouders en leerlingen te versterken en het schoolteam te ondersteunen bij vragen of zorgen die niet direct zijn gerelateerd aan het onderwijs.” (bron: OC&W).

“Er zijn verschillende manieren om de brugfunctie in te richten en veel scholen werken al met een brugfunctie. In deze brochure vertellen scholen uit het primair-, voortgezet en speciaal onderwijs hoe zij de brugfunctie hebben vormgegeven. Zo laat een school zien hoe een team de brugfunctie gezamenlijk kan invullen, in plaats van de taken bij één persoon te beleggen. Ook biedt de brochure een aantal praktische tips & tricks.” (bron: OC&W).

De overheid heeft hiervoor een subsidie ter beschikking gesteld.

Om de brug te kunnen slaan tussen school en ouders is noodzakelijk om over voldoende bagage te beschikken deze rol te kunnen vervullen. Het vraagt niet alleen om gespreksvaardigheden en het kunnen organiseren van activiteiten, maar vooral ook om het begrijpen van alle ouders met wie je te maken hebt, weten hoe je andere culturen kunt verbinden aan de Nederlandse schoolcultuur, hoe je ouders op school krijgt (wat meer is dan ouders uitnodigen) en hoe je een relatie opbouwt met ouders (wat verder gaat dan het organiseren van een koffieochtend). Daarnaast vraagt het om kennis, een juiste attitude en effectieve vaardigheden om je collega’s in verbinding te brengen met ouders, gezinnen en de wijk (in plaats van dat jij vooral verantwoordelijk wordt voor het contact met ouders). Het vraagt om collega’s te ondersteunen in het vergroten van hún kennis en het ontwikkelen van hún attitude en vaardigheden, en hén in beweging te brengen waardoor ouders vanzelf meebewegen.

In een training worden brugfunctionarissen toegerust om hun taak goed te vervullen. Dit betreft een training op maat (inhoud en duur) voor een bestuur, gemeente of groep scholen, aangezien de invulling van de rol van Brugfunctionaris verschilt. Aangezien de subsidie ook geldt voor het Carabisch gebied is deze training ook mogelijk op Bonaire, Saba en Sint Eustatius, eventueel (gedeeltelijk) online.

Lees hier ervaringen van anderen

Kosten:

De kosten worden berekend volgens een vast tarief. In dit tarief is inbegrepen:

  • voorbereiding
  • organisatiekosten (zoals het laten maken van afspraken) en evaluatie
  • materiaalkosten (zoals posters en naamkaartjes)
  • reiskosten (ik reken hiervoor een gemiddeld bedrag omdat ik in heel Nederland en Vlaanderen werk, buiten Nederland/België wordt een aangepast tarief berekend)
  • reistijd
  • eventuele verblijfkosten.

Meer informatie? Stuur dan een mail naar info@peterdevries.nu of plan een online, telefonische of fysieke afspraak in door een mail te sturen naar Ruben van der Laan via planning@peterdevries.nu. Bellen kan ook: +31 [0]6 2155 1845.

Als officiële opleidingsinstelling (‘Peter de Vries Ouderbetrokkenheid’) én als (eerstegraads bevoegd) docent heb ik aan kunnen tonen dat ik voldoe aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs. Eens in de vier jaar wordt een audit bij mij afgenomen om te bewijzen dat mijn aanbod bestaat uit volwaardige en kwalitatief hoogstaande opleidingen en cursussen. Ik sta daarom geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Op deze manier ben ik, als niet door de overheid bekostigde instelling die in Nederland beroepsonderwijs aanbiedt, vrijgesteld van btw voor elke opleiding/cursus die ik geef. Ook een lezing aan professionals valt hieronder.