Ouderbetrokkenheid in het kort (po)

Auteur: Peter de Vries| Uitgever/jaar: Instondo, 2016| Materiaal: paperback | ISBN 9789463170048 | Prijs: € 23,50 (+ € 5,60 verzend- en administratiekosten).


Ouders besteden hun kinderen (verplicht) uit aan de school om hen te helpen in de voorbereiding op de samenleving van vandaag en morgen. Het zou niet goed zijn als kinderen zich thuis anders voordoen en anders ontwikkelen dan op school.
Dat vraagt om een heldere afstemming en een gezamenlijke aanpak. Een aanpak die niet eenzijdig door de school wordt bedacht, maar samen met ouders. Zodat ieders kennis, kunde en ervaring wordt aangewend in het belang van het kind. De school is professionele instelling die in staat is ouders in hun kracht te zetten. In het belang van het kind en voor zover dit past binnen haar invloedssfeer. Ook ouders die zich minder competent voelen of die zich juist afzijdig lijken te houden. Maar hoe doe je dat?


Bestellen kan hier:

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Knipsel.png