Vervolgtrainingen na cursus e-WISE

Heb je een van mijn trainingen op e-WISE gevolgd?

Dan kunnen we nu de verdiepingsslag maken!

Twee soorten trainingen

Er zijn twee vervolgtrainingen mogelijk. De ene training gaat over het verband tussen de teamcultuur en de samenwerking met ouders (‘Zo binnen zo buiten’). De andere training gaat over plannen maken (‘Hoe nu verder met ouderbetrokkenheid?’).


‘Zo binnen zo buiten’

Ging het in de e-WISE training vooral over kennis over ouders, nu gaan we vooral kijken naar jullie attitude, mindset en vaardigheden. Want het meeste gedrag is niets anders dan een afspiegeling van je eigen gedrag, het gedrag van het team. Hoe dat zit? Daar gaat deze training over.

Geschikt voor: basisonderwijs, voortgezet onderwijs, kinderopvang.

Doelgroep: docenten voortgezet onderwijs, leerkrachten basisonderwijs, pedagogische medewerkers.

Doelen:

  • De deelnemers weten hoe wij als professionals zelf risico’s veroorzaken waardoor een samenwerking met ouders soms tot spanningen leidt (te mondige ouders, veeleisende ouders, ouders die zich passief opstellen enzovoort).
  • De deelnemers reflecteren op hun eigen handelen ten aanzien van ouderbetrokkenheid.

Deze training is volledig op maat. Er wordt vooral gekeken naar zaken die binnen het team spelen wat z’n weerslag heeft op de samenwerking en communicatie met ouders. Casussen die op school of in de opvang spelen worden geanalyseerd en gekoppeld aan eigen gedrag om ingewikkelde communicatie met ouders te voorkomen of te doorbreken.


Hoe nu verder met ouderbetrokkenheid?’

De e-WISE cursus ouderbetrokkenheid was interessant. Maar hoe nu verder?

Doel:

De deelnemers denken aan de hand van verschillende opdrachten en formats in groepen na hoe zij ouderbetrokkenheid meer eenduidig kunnen vormgeven en kunnen hun keuzes op basis van onderzoek en theorie beargumenteren. Het resultaat: vijf duidelijke actiepunten om ‘morgen’ mee aan de slag te gaan.

Deze training is volledig op maat.

Geschikt voor: basisonderwijs, voortgezet onderwijs, kinderopvang.

Doelgroep: docenten voortgezet onderwijs, leerkrachten basisonderwijs, pedagogische medewerkers.


Lees hier ervaringen van anderen

Kosten:

De kosten worden berekend volgens een vast tarief. In dit tarief is inbegrepen:

  • voorbereiding
  • organisatiekosten (zoals het laten maken van afspraken) en evaluatie
  • materiaalkosten (zoals posters en naamkaartjes)
  • reiskosten (ik reken hiervoor een gemiddeld bedrag omdat ik in heel Nederland en Vlaanderen werk, buiten Nederland/België wordt een aangepast tarief berekend)
  • reistijd
  • eventuele verblijfkosten.

Wil je een offerte of eerst mogelijkheden op maat verkennen? Stuur dan een mail naar info@peterdevries.nu of plan een online, telefonische of fysieke afspraak in door een mail te sturen naar Ruben van der Laan via planning@peterdevries.nu. Bellen kan ook: +31 [0]6 2155 1845.

Als officiële opleidingsinstelling (‘Peter de Vries Ouderbetrokkenheid’) én als (eerstegraads bevoegd) docent heb ik aan kunnen tonen dat ik voldoe aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs. Eens in de vier jaar wordt een audit bij mij afgenomen om te bewijzen dat mijn aanbod bestaat uit volwaardige en kwalitatief hoogstaande opleidingen en cursussen. Ik sta daarom geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Op deze manier ben ik, als niet door de overheid bekostigde instelling die in Nederland beroepsonderwijs aanbiedt, vrijgesteld van btw voor elke opleiding/cursus die ik geef.