Nieuw(s)

In het nieuws…

Eén op de drie scholieren in het voortgezet onderwijs kreeg vorig schooljaar bijles, huiswerkbegeleiding of examentraining. In het primair onderwijs een kwart van de leerlingen. Volgens minister Slob getuigt het extra onderwijs van onwenselijke prestatiedruk.

Duizenden ouders in de schoolbanken op de Hanzehogeschool

Talentenschool Turnhout organiseerde donderdag de ‘Dag van de Ouder’. De school zette de deuren van Campus Zenit open voor alle ouders en grootouders. Opvallend, want zo’n dag wordt meestal alleen in basisscholen georganiseerd.

Een op de drie middelbare scholieren krijgt bijles

De acht rollen van een superouder: de Obama’s gingen je voor

Britse school is het beu: ouders mogen niet meer op telefoon kijken als ze kinderen ophalen (zie ook bericht RTL)

In Frankrijk worden Montessori-scholen volledig betaald door de ouders: tot 8500 per leerling per jaar

Noodkreet wanhopige ouders over vervoer zoontje van 11

Oostende zet al 15 jaar brugfiguren in om de brug te slaan tussen de school en ouders

Van wie is het onderwijs?


Ouders en schoolloopbaanontwikkeling: een handreiking voor het basisonderwijs en het vmbo

Door Mariëtte Lusse en Monique Strijk.

Gratis hier te downloaden.

Door Mariëtte Lusse, Annette Diender e.a.

Gratis hier te downloaden.


Waarom zijn er tienminutengesprekken?

En andere zinvolle vragen over tradities en misschien wel vastgeroeste patronen in het onderwijs. Door Claire Boonstra, Claudette de Graaf Bierbrauwer en Nanda Carstens. Pas verschenen.


DOWNLOAD GRATIS E-BOOK (VOOR OUDERS VOORTGEZET EN BASISONDERWIJS)

Met een voorwoord van Evelien de Bruijn, radio- en televisiepresentatrice (onder andere Hart van Nederland).


U hoeft géén gegevens achterlaten (bijvoorbeeld naam en mailadres) en het boek mag als PDF-bestand vrij worden doorgestuurd via bijvoorbeeld mail of als hard copy.

En wat betekenen deze zeven dingen voor de school? Lees het in het artikel dat verscheen in het PO Magazine (september 2019)


Pas verschenen

Door Mariëtte Lusse met een inleiding van Iliass el Hadioui

Leerlingen gedijen erbij als de leefwerelden van thuis, school en buurt elkaar overlappen. Het is echter niet makkelijk om de verschillende leefwerelden op elkaar af te stemmen, zeker niet in de stedelijke context waar de verschillen tussen leraren en ouders groot kunnen zijn.

Het belang van het verbinden van deze leefwerelden en de invloed van sociaaleconomische achtergrond, armoede en migratie hierop worden in dit boek goed onderbouwd. Daarnaast biedt het praktische handvatten om met ouders in contact te komen en te blijven. Het geeft tips voor het faciliteren van ouders, zodat zij hun kinderen daadwerkelijk kunnen ondersteunen bij het leren en het maken van schoolloopbaankeuzes. Het boek benoemt succesfactoren om – juist ook als verschillen groot zijn – met ouders samen te werken aan het toekomstperspectief van alle leerlingen. Om de bredere context waarin scholen en ouders samenwerken beter te begrijpen, plaatst Iliass el Hadioui in zijn inleiding op dit boek de worsteling van de scholen met het omgaan met diversiteit in een stadssociologisch perspectief.

Annette Diender schreef de portretten na elk hoofdstuk. Hierin vertellen scholen, bijvoorbeeld in Rotterdam, Groningen en Almere, hoe zij de samenwerking met ouders vormgeven en welke positieve effecten dit heeft.