Welkom op de website van mijn expertisecentrum ouderbetrokkenheid!Mijn naam is Peter de Vries en ik houd me ruim achttien jaar bezig met het thema ouderbetrokkenheid. Op deze site vind je allerlei informatie over ouderbetrokkenheid, zoals onderzoeken, praktijkvoorbeelden, boeken enzovoort.

Waarom investeren in ouderbetrokkenheid? Omdat kinderen en jongeren zich dan beter ontwikkelen, maar ook omdat het je als professional energie, plezier en meestal ook tijd oplevert. Meer ouderbetrokkenheid betekent niet perse dat ouders meer (thuis) moeten doen, vaker moeten komen of dat er meer contact met ouders moet zijn. Dan raak je al gauw teleurgesteld, want alle ouders doen misschien niet wat je hoopt en verwacht. Misschien heb je het idee dat sommige ouders zelfs teveel betrokken zijn. Ouderbetrokkenheid gaat echter vooral over je eigen opvattingen en overtuigingen over ouders, en over kennis van bepaalde psychologische processen. En dat gaat verder dan het oefenen van lastige gesprekken met ouders, zoals pedagogiek meer is dan het oefenen van gesprekken met leerlingen. Werken aan ouderbetrokkenheid is vooral werken aan je eigen beroepshouding en -kennis, die basis moet op orde zijn. Of je nu in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs of elders met kinderen of jongeren werkt.


Meer weten? Klik op een van de borden.