Welkom op mijn website over ouderbetrokkenheid!Mijn naam is Peter de Vries en ik houd me meer dan twintig jaar bezig met het thema ouderbetrokkenheid. Dit doe ik op drie manieren.

Sinds 2019 werk ik als zelfstandig expert ouderbetrokkenheid en hiervoor als consultant bij CPS Onderwijsontwikkeling en advies waar ik het concept ‘Ouderbetrokkenheid 3.0’ heb bedacht en ontwikkeld. Ik geef vooral lezingen en studiebijeenkomsten op scholen en in de kinderopvang, maar ook op bestuursniveau en in gemeenten. Zo nu en dan ben ik dagvoorzitter op congressen die met onderwijs en/of jeugdhulp te maken hebben. Ik werk in heel Nederland en Vlaanderen en soms daarbuiten.

Daarnaast doe ik als buitenpromovendus een PhD-studie over ouderbetrokkenheid aan de Rijksuniversiteit Groningen. Mijn onderzoek gaat over hoe aanstaande leerkrachten op de pabo worden voorbereid om samen te werken met ouders en ouderbetrokkenheid te versterken.

Ten slotte word ik in september 2024 geïnaugureerd als ‘professor Ouders en School’ (lector) aan de Academica University of Applied Sciences in Amsterdam (voor twee dagen per week).

Waarom investeren in ouderbetrokkenheid? Omdat kinderen en jongeren zich dan beter ontwikkelen, maar ook omdat het je als professional of vrijwilliger energie, plezier en meestal ook tijd oplevert. Meer ouderbetrokkenheid betekent niet perse dat ouders meer (thuis) moeten doen, vaker moeten komen of dat er meer contact met ouders moet zijn. Ouderbetrokkenheid gaat vooral over je eigen opvattingen en overtuigingen over ouders, en over kennis van bepaalde psychologische processen. En dat gaat verder dan het oefenen van lastige gesprekken met ouders, zoals pedagogiek meer is dan het oefenen van gesprekken met leerlingen. Werken aan ouderbetrokkenheid is vooral werken aan je eigen beroepshouding en -kennis, die basis moet op orde zijn. Ik focus mij op het positief beïnvloeden van de mindset van professionals ten aanzien van ouders, daar begint het mee.

Ouderbetrokkenheid is daarom een prachtig woord: het gaat namelijk niet zozeer om de betrokkenheid ván de ouders (ouders zijn immers allemaal betrokken op hun eigen manier), maar in hoeverre en hoe ben je als professional of vrijwilliger betrokken óp de ouders van de kinderen en jongeren met wie je mag werken?

Alvast een voorproefje om te weten waar ouderbetrokkenheid over gaat? Bekijk dan dit interview.Meer weten? Klik op een van onderstaande borden.