Welkom op de website van mijn expertisecentrum ouderbetrokkenheid!Mijn naam is Peter de Vries en ik houd me ruim achttien jaar bezig met het thema ouderbetrokkenheid. Ik verzorg lezingen en trainingen en begeleid instellingen voor kinderopvang en scholen in het basis- en voortgezet onderwijs. Ook word ik vaak als projectleider ingezet om de rol van ouders binnen een onderwijs- of opvangorganisatie, wijk of gemeente of bijvoorbeeld in een sportvereniging te versterken. Als PhD-student doe ik een promotiestudie over ouderbetrokkenheid aan de Rijksuniversiteit Groningen. Verder schrijf ik regelmatig in vakbladen en andere media en heb ik verschillende boeken over ouderbetrokkenheid op mijn naam staan. Elders op deze website vind je hierover meer informatie.

Waarom investeren in ouderbetrokkenheid? Omdat kinderen en jongeren zich dan beter ontwikkelen, maar ook omdat het je als professional of vrijwilliger energie, plezier en meestal ook tijd oplevert. Meer ouderbetrokkenheid betekent niet perse dat ouders meer (thuis) moeten doen, vaker moeten komen of dat er meer contact met ouders moet zijn. Dan raak je al gauw teleurgesteld, want alle ouders doen misschien niet wat je hoopt en verwacht. Misschien heb je het idee dat sommige ouders zelfs teveel betrokken zijn. Ouderbetrokkenheid gaat echter vooral over je eigen opvattingen en overtuigingen over ouders, en over kennis van bepaalde psychologische processen. En dat gaat verder dan het oefenen van lastige gesprekken met ouders, zoals pedagogiek meer is dan het oefenen van gesprekken met leerlingen. Werken aan ouderbetrokkenheid is vooral werken aan je eigen beroepshouding en -kennis, die basis moet op orde zijn. Of je nu in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs of elders met kinderen of jongeren werkt.

Daarom is ouderbetrokkenheid een prachtig woord: het gaat namelijk niet zozeer om de betrokkenheid ván de ouders (ouders zijn immers allemaal betrokken op hun eigen manier), maar in hoeverre en hoe ben je als professional of vrijwilliger betrokken óp de ouders van de kinderen en jongeren met wie je mag werken?


Meer weten? Klik op een van de borden.