Welkom op mijn website over ouderbetrokkenheid!
Mijn naam is Peter de Vries en ik houd me bijna negentien jaar bezig met het thema ouderbetrokkenheid. Ik verzorg lezingen en trainingen in de kinderopvang en op scholen in het basis- en voortgezet onderwijs. Als PhD-student doe ik een promotiestudie over ouderbetrokkenheid aan de Rijksuniversiteit Groningen. Mijn onderzoek gaat over hoe aanstaande leerkrachten op de pabo worden voorbereid om samen te werken met ouders en ouderbetrokkenheid te bevorderen. Verder schrijf ik regelmatig in vakbladen en andere media en heb ik verschillende boeken over ouderbetrokkenheid op mijn naam staan. Elders op deze website vind je hierover meer informatie.

Waarom investeren in ouderbetrokkenheid? Omdat kinderen en jongeren zich dan beter ontwikkelen, maar ook omdat het je als professional of vrijwilliger energie, plezier en meestal ook tijd oplevert. Meer ouderbetrokkenheid betekent niet perse dat ouders meer (thuis) moeten doen, vaker moeten komen of dat er meer contact met ouders moet zijn. Dan raak je al gauw teleurgesteld, want alle ouders doen misschien niet wat je hoopt en verwacht. Misschien heb je het idee dat sommige ouders zelfs te veel betrokken zijn. Ouderbetrokkenheid gaat echter vooral over je eigen opvattingen en overtuigingen over ouders, en over kennis van bepaalde psychologische processen. En dat gaat verder dan het oefenen van lastige gesprekken met ouders, zoals pedagogiek meer is dan het oefenen van gesprekken met leerlingen. Werken aan ouderbetrokkenheid is vooral werken aan je eigen beroepshouding en -kennis, die basis moet op orde zijn. Of je nu in de kinderopvang, het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs of elders met kinderen of jongeren werkt. Ik focus mij op het positief beïnvloeden van de mindset van professionals ten aanzien van ouders, daar begint het mee. Hoe? Vooral door lezingen en studiebijeenkomsten.

Ouderbetrokkenheid is daarom een prachtig woord: het gaat namelijk niet zozeer om de betrokkenheid ván de ouders (ouders zijn immers allemaal betrokken op hun eigen manier), maar in hoeverre en hoe ben je als professional of vrijwilliger betrokken óp de ouders van de kinderen en jongeren met wie je mag werken?

Meer weten? Klik op een van onderstaande borden.


Voor het inplannen van een lezing of studiebijeenkomst (of verkennen van een datum) na 1 januari 2022 kun je contact opnemen met:

Ruben van der Laan | rubenvanderlaan@peterdevries.nu | 06 8366 7584