Welkom op mijn website over ouderbetrokkenheid!Mijn naam is Peter de Vries en ik houd me ruim twintig jaar bezig met het thema ouderbetrokkenheid. Sinds 2019 als zelfstandig expert en hiervoor als consultant bij CPS Onderwijsontwikkeling en advies waar ik het concept ‘Ouderbetrokkenheid 3.0’ heb bedacht en ontwikkeld. Ik verzorg lezingen en trainingen in de kinderopvang en op scholen in het basis- en voortgezet onderwijs. Als buitenpromovendus doe ik een PhD-studie over ouderbetrokkenheid aan de Rijksuniversiteit Groningen. Mijn onderzoek gaat over hoe aanstaande leerkrachten op de pabo worden voorbereid om samen te werken met ouders en ouderbetrokkenheid te versterken.

Waarom investeren in ouderbetrokkenheid? Omdat kinderen en jongeren zich dan beter ontwikkelen, maar ook omdat het je als professional of vrijwilliger energie, plezier en meestal ook tijd oplevert. Meer ouderbetrokkenheid betekent niet perse dat ouders meer (thuis) moeten doen, vaker moeten komen of dat er meer contact met ouders moet zijn. Ouderbetrokkenheid gaat vooral over je eigen opvattingen en overtuigingen over ouders, en over kennis van bepaalde psychologische processen. En dat gaat verder dan het oefenen van lastige gesprekken met ouders, zoals pedagogiek meer is dan het oefenen van gesprekken met leerlingen. Werken aan ouderbetrokkenheid is vooral werken aan je eigen beroepshouding en -kennis, die basis moet op orde zijn. Ik focus mij op het positief beïnvloeden van de mindset van professionals ten aanzien van ouders, daar begint het mee. Hoe? Door lezingen, studiebijeenkomsten en begeleidingstrajecten op scholen, op bestuursniveau en in gemeenten. Deze verzorg ik in heel Nederland en Vlaanderen. Daarnaast heb ik ook diverse trainingen en lezingen verzorgd op Curaçao en in München.

Ouderbetrokkenheid is daarom een prachtig woord: het gaat namelijk niet zozeer om de betrokkenheid ván de ouders (ouders zijn immers allemaal betrokken op hun eigen manier), maar in hoeverre en hoe ben je als professional of vrijwilliger betrokken óp de ouders van de kinderen en jongeren met wie je mag werken?

Alvast een voorproefje om te weten waar ouderbetrokkenheid over gaat? Bekijk dan dit interview.


In het kader van ‘Onderwijs met ouders’ gingen Roelof Bisschop, René Peters en Hilde Palland Mulder in een podcast met mij in gesprek over ouderbetrokkenheid in het onderwijs. Samen met nog vele andere podcasts vormden ze de basis van de belangrijke initiatiefnota ‘Onderwijs met ouders’ over het vergroten van ouderbetrokkenheid in het onderwijs dat verscheen op 30 oktober 2023, samengesteld door het CDA en de SGP.Meer weten? Klik op een van onderstaande borden.