Welkom op mijn website over ouderbetrokkenheid!

Scrol naar beneden voor de vijf meest actuele nieuwsberichten over ouderbetrokkenheid.

Mijn naam is Peter de Vries. Ik houd me meer dan zeventien jaar bezig met het thema ouderbetrokkenheid en telkens ontdek ik nieuwe inzichten. Op scholen, in onderzoeken en door verhalen. Het thema heeft mijn hart gestolen, omdat een goede samenwerking met ouders niet alleen kinderen/jongeren ten goede komt, maar ook ouders en professionals. Zo zorgt het effectief en efficiënt samenwerken met ouders zelfs voor minder werkstress en meestal ook voor minder werkdruk. En omdat alle ouders van nature betrokken zijn is er heel veel mogelijk, mits we de goede dingen doen. En daar wordt iedereen blij van!


Een lezing over ouderbetrokkenheid op uw school, voor uw stichting of op een congres of ouderavond?

‘Peter de Vries verzorgde een sessie over ouderbetrokkenheid voor de schooldirecteuren en vertegenwoordigers van de kinderopvang in de gemeente Buren. Het was een zeer inspirerende sessie. Met zijn innemende persoonlijkheid, humor en creativiteit slaagde Peter erin om deze groep vanuit een ander perspectief, namelijk dat van ouders, te laten kijken naar de samenwerking met ouders. Wat nemen we te snel aan? Welke valkuilen liggen er op de loer? Maar vooral een sessie over kansen en mogelijkheden in de samenwerking en contact met ouders. Geïnspireerd met ideeën en nieuwe inzichten gingen de deelnemers vervolgens aan de slag om een concrete invulling te geven aan ouderbetrokkenheid.’ Diana Grudzinska, beleidsmedewerker Sociaal domein Gemeente Buren

‘Peter was een goede keus als key-note spreker op onze ABC-Inspiratiemiddag. Hij wist de luisteraars aan zich te binden met herkenbare voorbeelden en vrolijke kwinkslagen. Zowel medewerkers uit het onderwijs als de kinderopvang voelden zich aangesproken!‘ Gertrude Abbring, programma-manager Stichting ABC Amersfoort

Meer informatie? Stuur een mail naar info@peterdevries.nu of bel: 06 2155 1845.

Ook voor training en advies zoals een studiedag of implementatietraject ouderbetrokkenheid.


De vijf meest actuele nieuwsberichten over ouderbetrokkenheid

“Without parents, a school can’t thrive, and that’s a fact.”

Uit onderzoek van de Universiteit Maastricht in verschillende Limburgse regio’s blijkt dat afkomst meetelt in de adviezen. “We zien dat er hoger wordt geadviseerd als ouders hoogopgeleid zijn.”

Nieuw wetsvoorstel: één vast aanmeldmoment voor de middelbare school.

Een nieuwe schooltype als oplossing voor leerlingen en hun ouders die de overgang naar de middelbare school nu te groot vinden.

Ouders klagen over het schooladvies. Zie AD, Geen Stijl, een column in het AD, Bik op Nieuws, AVS en RTL. Zie ook mijn reactie in het ND: Schooladvies lijkt niet om het geluk van het kind te draaien, maar om de terreur van gemiddelden en onze doorgeslagen manier van het labelen van kinderen. En zolang we dit systeem in stand houden, zullen ouders zich daarnaar gedragen:


Mijn naam is Sieger Jonker en ik loop als stagiair één dag in de week mee met Peter de Vries. Ik ben 22 jaar en studeer Toegepaste Psychologie op de Hanzehogeschool in Groningen. Het mooie aan Toegepaste Psychologie vind ik de brug die geslagen wordt tussen de theorie en praktijk. In het voortgezet onderwijs heb ik een beetje werkervaring gekregen en merk dat ik mij goed thuis voel in het onderwijs. Het is een dynamische omgeving waar theorie en praktijk gecombineerd worden, de mens centraal staat en er wordt nagedacht over de vorming en toekomst van de samenleving. Dit hield ik ook voor ogen bij het vormgeven van een stage. Behalve bij Peter, loop ik nu stage op Christelijke hogeschool Viaa in Zwolle voor vier dagen in de week. Hier houd ik mij bezig met studentenbegeleiding en studenten-welzijn, zowel in de praktijk als in een onderzoekssetting. Dit combineer ik met de werkzaamheden van Peter op het gebied van ouderbetrokkenheid. Ik loop voor een deel mee met een breed scala aan activiteiten en ontmoetingen die Peter bijwoont en verricht een praktijkgericht onderzoek naar ouderbetrokkenheid in het HBO. Hierbij gebruik ik de Viaa zowel als inspiratiebron als een plek om aanbevelingen te doen, waarbij de focus blijft op het HBO in het algemeen. Deze constructie maakt de stage interessant en uitdagend. Ik ben benieuwd naar de ervaringen die ik ga opdoen en hoop hiermee een bijdrage te leveren aan het hoger onderwijs.


Ouderbetrokkenheid neXt: ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs.

Eendaagse training voor mentoren: een must voor elke mentor om een keer te volgen.

Zie www.ouderbetrokkenheidnext.nl


Checklist ouderbetrokkenheid

De Algemene checklist ouderbetrokkenheid is gebaseerd op tal van inzichten en ervaringen van de afgelopen jaren. Wanneer u met uw school alle 36 kenmerken weet te laden, bent u zeker dat u ouderbetrokkenheid voor elkaar heeft. Het is een scorelijst die met medewerkers en ouders kan worden ingevuld, zodat u al snel een overzicht hebt hoe ouderbetrokkenheid op uw school ervoor staat en wat de eventuele verbeterpunten zijn. De kenmerken zijn onderverdeeld in drie categorieën: samenleven – samenwerken – samen leren. Bij samenleven gaat het over de cultuur van ouderbetrokkenheid, bij samenwerken over de communicatie tussen school en ouders, bij samen leren over de versterkende rol van ouders bij de schoolontwikkeling van hun kind. De checklist is geschikt voor zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs.

Meer informatie (voorbeeld) en meteen bestellen? Zie www.checklistouderbetrokkenheid.nl.


Met onder andere Wouter Hart, Laura Batstra en Jacques Dane. Voor alle informatie: klik hier.


Opleiding coördinator ouderbetrokkenheid

Dat ouderbetrokkenheid belangrijk is voor de ontwikkeling van de leerling, weten we inmiddels allemaal. Verschillende onderzoeken hebben immers aangetoond dat ouderbetrokkenheid positieve effecten heeft op de leerprestaties van leerlingen en zorgt voor minder ongelijke kansen in het onderwijs.

Toch is het mogelijk: vrijwel alle ouders op een positieve manier betrokken krijgen. Als we maar de goede dingen doen. En als alle collega’s erop uit zijn ouders te begrijpen in het belang van de leerling. En… op een goede manier investeren in ouderbetrokkenheid zorgt voor meestal voor minder werkdruk en in elk geval voor minder werkstress. Het vraagt om een cultuurverandering van binnenuit, en dan verandert ook het ongewenste gedrag van ouders. En in die cultuurverandering binnen de school speel jij als coördinator ouderbetrokkenheid (of hoe je ook wordt genoemd) een grote rol! Niet om het contact met ouders van collega’s over te nemen, maar om de cultuur van betrokkenheid op én van ouders te beïnvloeden.

Je studieboek hierbij is het nieuwe Basisboek Coördinator Ouderbetrokkenheid.

Inschrijven? Dat kan hier.


Download gratis e-book (voor ouders in het basis- en voortgezet onderwijs)

Met een voorwoord van Evelien de Bruijn, radio- en televisiepresentatrice (onder andere Hart van Nederland).


U hoeft géén gegevens achterlaten (bijvoorbeeld naam en mailadres) en het boek mag als PDF-bestand vrij worden doorgestuurd via bijvoorbeeld mail of als hard copy.

Wilt u liever een versie die is speciaal is vormgegeven om tweezijdig te kunnen printen? Stuur dan een mail naar info@peterdevries.nu.

En wat betekenen deze zeven dingen voor de school? Lees het in het artikel dat verscheen in het PO Magazine (september 2019)