Relevante websites

www.balansdigitaal.nl: landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag

www.ernape.org: European Research Network About Parents in Education

www.hogeschoolrotterdam.nl: gereedschapskist met onderbouwde en beproefde werkwijzen om de samenwerking met ouders te versterken van het lectoraat Ouders in Rotterdam Zuid van Hogeschool Rotterdam

www.lowan.nl: ondersteuning van het onderwijs aan nieuwkomers

www.nro.nl: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

www.ouders.nl: platform voor ouders van kinderen van -1 tot 18

www.oudersonderwijs.nl: Ouders & Onderwijs is een belangenorganisatie voor alle ouders met schoolgaande kinderen

www.parentsinternational.org: internationaal platform voor ouders

www.privacyconvenant.nl: ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy’: is jouw school wel AVG-proof?

www.pta.org: Parent Teacher Association (Amerika)

www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

www.voo.nl: Vereniging Openbaar Onderwijs