Voor de mentor voortgezet onderwijs

Auteur: Peter de Vries | Uitgever/jaar: Pica, 2020 | Materiaal: paperback | ISBN 9789492525895 | Prijs: € 19,95 (+ € 5,60 verzend- en administratiekosten).

Voorwoord: prof. dr. Joyce Epstein (John Hopkins Universiteit Baltimore)).

Met het hoofdstuk Juridische positie van ouders door mr. drs. Harry Nijkamp.

Inhoudsopgave:


Recensies

Reviews:

★★★★☆
Goede relaties verhogen prestaties. Zeker in de driehoeksrelatie school-puber-ouders, vindt Peter de Vries. In zijn boek ‘Ouderbetrokkenheid Next’ zet hij argumenten en tips voor betere samenwerking tussen de drie partijen helder op een rij. Heel praktisch voor onderwijsprofessionals in het VO die goed contact met ouders niet zien als ‘een moetje’, maar als een middel om kinderen beter te leren leren en functioneren. Zowel in het VO als erna.
- Siep Visser

★★★★☆
Een pracht boek! Nog een wereld te winnen in het VO. Ouderbetrokkenheid is echt een mooi geheel. Voor iedere leerling, mentor, klas en ouder(s). Toch is het een poging waard! Doen..!
- Hugo Niewenhuijse

★★★★★
Een zeer actueel en inspirerend boek wat vanuit de wetenschap een perfecte verbinding maakt naar de praktijk met de juiste tips en tops. Een aanrader voor elke onderwijsprofessional en betrokken ouder.
- Adri Pijnenburg

★★★★★
Het eerste waaraan ik terugdacht, toen ik dit boek in handen kreeg, was een ervaring van een jaar of 35 geleden, tijdens een ouderavond voor mentoren aan het begin van het schooljaar. Ik zag de ouders van de 3 vwo-leerlingen, waarvan ik mentor geworden was, die avond voor het eerst. Van de meeste leerlingen was één of beide ouders aanwezig. Ik heb tijdens die avond de vraag gesteld: wanneer doe ik het goed als mentor in uw ogen? Eén van de vaders zei: ‘Als je ons opbelt als onze dochter onvoldoendes haalt’. Waarop een andere vader zei: ‘Ik vind het onze eigen verantwoordelijkheid om daarover in contact met onze kinderen te blijven!’ Dat leverde een boeiend gesprek op, waar veel ouders aan deelnamen, over afbakening van verantwoordelijkheid tussen school, ouders en het 15-jarige kind zelf. Ouderbetrokkenheid is een begrip dat in het primair onderwijs zijn plek gekregen heeft. De schrijver van dit boek, Peter de Vries, heeft daarin landelijk een groot aandeel gehad. Geïnspireerd door o.a. Joyce Epstein uit de V.S. (die ook het voorwoord geschreven heeft), is Peter jarenlang werkzaam op dit gebied, als trainer, auteur, consultant, onderzoeker en gesprekpartner van directeuren, bestuurders en vertegenwoordigers van het ministerie van onderwijs. Nu dan een Handboek voor mentoren in het voortgezet onderwijs: Ouderbetrokkenheid neXt. Over de rol die mentoren (naast hun docentschap in een bepaald vak) kunnen en ook horen te spelen. Over de afbakening van de betrokkenheid van de mentor, de ouders én de leerling zelf. En over de grote verandering die daarin plaatsvindt in de periode van het voortgezet onderwijs. Over de samenwerking tussen ouders en school ten bate van de ontwikkeling van de leerlingen. Peter beschrijft systematisch in dit boek een vijftal standaarden waaraan ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs dient te voldoen en noemt zeven taken die de mentor heeft in relatie tot de ouders van zijn mentorleerlingen. Hij zet dit in het brede perspectief van begrippen als zorgplicht, privacy, ontwikkelingsperspectief van leerlingen, culturele achtergronden van gezinnen, juridische positie van ouders, loopbaanoriëntatie en nog veel meer. Ouderbetrokkenheid neXt is een rijk boek. Deel 1 gaat over het ‘Wat’, deel 2 over het ‘Hoe’. Maar het allerbelangrijkst is natuurlijk het ‘Waarom’. Dat staat kort verwoord op de eerste bladzijde en geeft daarmee de diepgaande meervoudige loyaliteit aan waarmee het geschreven is: - Om het eigenaarschap van leerlingen te vergroten. - Om ouders in staat te stellen een bijdrage te leveren aan de schoolontwikkeling van hun kind. - Om de mentor meer werkplezier te geven. Een must voor mentoren! Henk Galenkamp, Bureau Galenkamp&Schut
- Henk Galenkamp


Recensies in de media

Dit toegankelijke handboek biedt mentoren niet alleen een theoretische onderbouwing, maar ook veel concrete handreikingen voor het stimuleren van ouderbetrokkenheid. Ze krijgen antwoorden op praktische vragen als: wat is mijn rol als mentor exact, hoe voer ik constructieve gesprekken en wat te doen met mondige ouders? Ouderbetrokkenheid neXt is een onmisbaar naslagwerk voor elke mentor. (bron: www.wijleren.nl)


Over de vraag of ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs nodig is, is Peter de Vries duidelijk: ja, want ouderbetrokkenheid heeft een positieve invloed op de schoolontwikkeling van leerlingen, ook als ze ouder worden. In dit handboek presenteert De Vries het concept Ouderbetrokkenheid neXt, dat speciaal ontwikkeld is voor het voortgezet onderwijs: school en ouders werken effectief en efficiënt samen om de leerling steeds meer verantwoordelijkheid over zijn eigen ontwikkeling te geven (het eigenaarschap van de leerling). Deze ontwikkeling is gericht op het vergroten van kennis en sociale vaardigheden om hem tot een zelfverantwoordelijke burger te vormen.
(bron: www.managementboek.nl)


In the Netherlands, Peter de Vries—an expert in the field of parental involvement—wrote a book for secondary school teachers. Joyce Epstein wrote the foreword to the book. Ouderbetrokkenheid (the book’s title) means “parental involvement” in Dutch, click here. See more about Parental Involvement Projects in the Netherlands. Select English as the language to see this information. (bron: Partnership School, John Hopkins University)


Spannend moment vraagt om goed gesprek. Voor ouders met kinderen die in groep 8 zitten, is het nu misschien extra spannend hoe hun kind straks in het voortgezet onderwijs start. Door de coronacrisis zijn de eindtoetsen niet doorgegaan, dus is het advies van de leerkracht van de basisschool leidend wat betreft het niveau. De Reformatorische Oudervereniging hoopt zeer dat basisscholen ruimte hebben gegeven aan inbreng van ouders rondom dat advies. Het is van groot belang dat de mentor van de brugklas al bij de start van het jaar contact heeft met de ouders van zijn nieuwe leerlingen. Een startgesprek met ouders en leerlingen kan al aan het eind van de zomervakantie plaatsvinden. In zijn gloednieuwe boek Ouderbetrokkenheid neXt schrijft P. de Vries daarover: ‘Mentoren besteden vaak nadrukkelijk aandacht aan groepsvorming onder andere door met een individuele leerling, met een groepje, of met de hele klas te bespreken wat je als mentor in de groep ziet. Realiseer je dat ouders hun kinderen thuis coachen bij hoe ze zich kunnen opstellen in de nieuwe klas. Het is dus belangrijk om met hen daarover af te stemmen. Soms voelt een leerling zich onvoldoende verantwoordelijk voor de sfeer in de groep. In zo’n geval is er nog meer afstemming met ouders nodig!’ (bron: www.drs-magazine.nl)


Bestellen kan hier:

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Knipsel.png