Aanbod

Als officiële opleidingsinstelling (‘Peter de Vries Ouderbetrokkenheid’) én als (eerstegraads bevoegd) docent heb ik aan kunnen tonen dat ik voldoe aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs. Eens in de vier jaar wordt een audit bij mij afgenomen om te bewijzen dat mijn aanbod bestaat uit volwaardige en kwalitatief hoogstaande opleidingen en cursussen. Ik sta daarom als opleidingsinstelling en als docent geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Op deze manier ben ik, als niet door de overheid bekostigde instelling die in Nederland beroepsonderwijs aanbiedt, vrijgesteld van btw voor elke opleiding/cursus die ik geef.

Overigens werk ik niet alleen in Nederland maar ook in Vlaanderen, gaf ik verschillende trainingen en lezingen op Curaçao en onlangs verzorgde ik een studiemiddag voor Europese schoolleiders in München (Engelstalig).

Klik op de tabbladen onder ‘Aanbod’ voor mijn cursusaanbod.

Zie register voor instellingen.

Zie register voor docenten.