Inrichtingsmodel ouderbetrokkenheid

Hieronder vind je het ‘Inrichtingsmodel ouderbetrokkenheid’: hoe bouw je ouderbetrokkenheid op vanuit de Zelfdeterminatietheorie van Deci & Ryan? Dit ‘Inrichtingsmodel ouderbetrokkenheid’ gebruik ik vaak tijdens lezingen en trainingen waarin het uitgebreid aan de orde komt.