Inrichtingsmodel ouderbetrokkenheid

Hieronder vind je het het ‘Inrichtingsmodel ouderbetrokkenheid’: hoe bouw je ouderbetrokkenheid op vanuit de Zelfdeterminatietheorie van Deci & Ryan (voor meer informatie zie deze pagina)? Dit ‘Inrichtingsmodel ouderbetrokkenheid’ gebruik ik tijdens lezingen en trainingen waarin het uitgebreid aan de orde komt.