Mijn publicaties over ouderbetrokkenheid

Mijn nieuwste publicaties zijn hier te vinden.

Het totaaloverzicht van mijn boeken:

 • Perspectieven op inclusief onderwijs. – 2023, uitgeverij Gompel & Svacina (coauteur, redactie Sofie Sergeant & Peter de Vries)
 • Ouders, onderwijs en jeugdzorg in verbinding. Integraal perspectief op kind en jongere – 2023, uitgeverij Coutinho (redacteur met Rob Gilsing en coauteur)
 • Ouderbetrokkenheid neXt. Handboek voor mentoren in het voortgezet onderwijs – 2020, uitgeverij Pica
 • Basisboek Coördinator Ouderbetrokkenheid – 2020, uitgeverij Instondo
 • Zeven dingen die elke ouder in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs moet weten – 2019, www.peterdevries.nu
 • Kaartspel Startgesprek Ouderbetrokkenheid 3.0 – 2019, uitgeverij CPS
 • Oudertevredendheidsonderzoeken. Van tellen naar vertellen2018, uitgeverij CPS
 • Handboek Ouderbetrokkenheid 3.0 – 2024, uitgeverij CPS (7e druk)
 • Ouderbetrokkenheid 3.0 2017, uitgeverij CPS (2e herziene druk), in twee versies: één voor het basisonderwijs en voor het voortgezet onderwijs
 • Instrumenten voor begeleiden in passend onderwijs – 2016, uitgeverij Perspectief (samen met Peter de Vries)
 • Onderwijs en opvoeding in een stedelijke context – 2016, uitgeverij Coutinho (coauteur)
 • Zet ouders in hun kracht, 8 aanraders – 2015, uitgeverij Instondo
 • Handboek School in de samenleving – 2015, uitgeverij CPS
 • De school van de burger. Onderwijsvrijheid in een participatiesamenleving – 2014, uitgeverij Buijten & Schipperheijn (coauteur)
 • Teambuilding met ouders – 2014, uitgeverij CPS
 • Werkboek Ouderbetrokkenheid 3.0 – 2014, uitgeverij CPS (6e herziene druk, 1e druk verscheen in 2004)
 • Ouderbetrokkenheid voor elkaar. In tien stappen naar een goede samenwerking tussen school en ouders – 2014, uitgeverij CPS (2e herziene druk, coauteur)
 • Samenwerken aan leren en opvoeden. Basisboek over ouders en school – 2014, uitgeverij Coutinho (redacteur met Prof. Dr. Ron Oostdam en coauteur)
 • Parent Involvement 3.0 From informing to collaboration – 2013, uitgeverij CPS (voor Amerikaanse scholen)
 • Van aardig naar gelijkwaardig: over het vormgeven van ouderbetrokkenheid – 2013, uitgeverij CPS (coauteur)
 • Handboek Ouders in de school – 2013, uitgeverij CPS (5e herziene druk, 1e druk verscheen in 2007)
 • Het komt op de leraar aan2011, uitgeverij Boom/Lemma (coauteur)
 • Hoera! Ik krijg kleuters. Onderwijs aan het jonge kind2010, uitgeverij Thieme Meulenhoff (coauteur)
 • De professionele leraar, Handboek voor de lerende leraar – 2009, uitgeverij CPS (coauteur)
 • Leren doen we samen – 2009, uitgeverij CPS (coauteur)
 • Ouders en school2009, uitgeverij SDU (coauteur)
 • Mijn kind op school – 2007, uitgeverij CPS
 • Praktijkonderwijs en ouders hand in hand – 2003, uitgeverij VSLPC