Webshop

Klik op de afbeeldingen voor meer informatie:


Instrumenten

Algemene Checklist Ouderbetrokkenheid

Observatie- en reflectie-instrument ‘Hoe voer ik een ‘adaptief startgesprek?’

Zelfreflectie schoolleider ouderbetrokkenheid

Zelfscan voor ouders


Accessoires

Houten borden met spreuk

Klik op het bord voor diverse andere spreuken:

Gespreksbordje

Onderzetters goed gesprek over ouders


Korte vraag over een publicatie? Stuur WhatsApp-bericht:

Mijn eerdere publicaties over ouderbetrokkenheid: klik hier.

Publicaties van anderen over ouderbetrokkenheid: klik hier.


Vier producten = een nieuwe stoel! Wanneer je via deze site een van de bovenstaande producten op deze pagina koopt, gaat er van elk gekocht product € 0,50 naar Stichting School voor School. Deze stichting zamelt geld in zodat ook leerlingen in ontwikkelingslanden nieuwe schoolmeubels krijgen, geproduceerd door lokale vakbekwame timmerlui. Zo stimuleert Stichting School voor School bovendien de lokale economie. De bijdrage gaat van de vaste boekenprijs af en komt dus voor mijn rekening.

Voor vragen of meer informatie: stuur een mail naar webshop@peterdevries.nu of bel 06 2155 1845.