Opleidingsboek ouderbetrokkenheid hbo/wo

Samen werken aan leren en opvoeden, basisboek over ouders en school

Redactie: Ron Oostdam & Peter de Vries | Uitgever/jaar: Coutinho, 2014 | Materiaal: paperback | ISBN 9789046903865 | Prijs: € 31,00 (+ € 5,60 verzend- en administratiekosten).


Scholen krijgen steeds meer aandacht voor de relatie met ouders. Ook de overheid en lerarenopleidingen laten een sterk toenemende belangstelling hiervoor zien. Onderzoek toont immers aan dat een goede pedagogische én didactische samenwerking met ouders leidt tot beter onderwijs en positieve effecten heeft op de leerresultaten. Dit boek biedt een overzicht van wat pedagogen, leraren en andere beroepsgroepen moeten weten om met ouders en hun kinderen te kunnen samenwerken. In diverse hoofdstukken komen deskundigen aan het woord over hun praktijkervaringen of onderzoeksresultaten.
Samen werken aan leren en opvoeden is geschikt voor onder meer (universitaire) pabo’s, eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen op HBO-niveau, universitaire lerarenopleidingen, en pedagogische opleidingen op HBO- en WO-niveau. Ook professionals in het basis- en voortgezet onderwijs, onderwijsdiensten en sociale beroepen hebben veel aan het boek.

Ron Oostdam is hoogleraar-onderzoeksdirecteur van het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam. Hij is daar tevens lector ‘Maatwerk in leren en instructie’. Daarnaast is hij hoogleraar Onderwijsleerprocessen bij de afdeling Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam.


Bestellen kan hier:

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Knipsel.png