Privacy-statement

Informatie over de manier waarop ik met persoonsgegevens omga.

Gepubliceerd op deze website: 2 september 2019.

Ik reken het tot mijn verantwoordelijkheid om correct en veilig met de informatie om te gaan die je aan mij verstrekt wanneer ik met je in contact treed. Ik doe dit om zo je privacy te beschermen.

In dit privacy-statement informeer ik je over:

  • welke gegevens ik verzamel;
  • waarom ik dit doe;
  • leg ik je uit waar je toestemming voor geeft met betrekking tot je persoonlijke gegevens.

Ik respecteer de privacy van alle gebruikers van deze website en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je mij verschaft, ook buiten de website om, vertrouwelijk, veilig en in lijn met de geldende wetgeving wordt behandeld. Ik bied alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, wijzigen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op enig moment aan mij is verstrekt.

1. Rechten

Ik wijs je graag op de maatregelen die je zelf kunt nemen en de rechten die je hebt ten aanzien van de bescherming van je privacy. Dankzij de vanaf 25 mei 2018 toepasbare Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je de volgende rechten:

  • Het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van jouw gegevens.
  • Het recht om tegen de verwerking van de persoonsgegevens bezwaar te maken.
  • Wanneer ik je gegevens met jouw toestemming heb verkregen, heb je het recht op intrekking hiervan.

2. Toepasbaarheid van privacy beleid

Dit privacy beleid is van toepassing op mijn website en op al mijn diensten.

Zodra je via deze website informatie aanvraagt, iets bestelt of jij je aanmeldt voor een activiteit, geef je mij toestemming om op basis van je interesse informatie te sturen en jouw contactgegevens te beheren.

3. Gebruik van Social Media

Ik heb de voorwaarden geaccepteerd die Google en LinkedIn hebben opgesteld om gebruik te maken van hun diensten.

4. Communicatie van je gegevens met andere instellingen

Ik werk samen met drie instellingen voor financiële zaken en ICT-voorzieningen:

  • Administratiekantoor Dujo in Ermelo doet mijn financiële administratie.
  • Mijn computer is beveiligd door KPN (KPN Veilig).
  • Webhosting van de website en bijbehorende domeinnamen gebeurt door Hostnet in Amsterdam.

5. Persoonsgegevens

Aanvraag informatie via contactformulier website: als je contact met mij opneemt via het contactformulier op mijn website, vraag ik je naam en e-mailadres.

Aanvraag offerte of opdrachtbevestiging: wanneer je mij vraagt een offerte of opdrachtbevestiging uit te brengen voor een activiteit vraag ik om jouw bereikbaarheidsgegevens (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres), namen van degenen die deelnemen aan een training en om de factuurgegevens.

Bij het plaatsen van een reactie op de website: de naam die je zelf schrijft bij de reactie is publiekelijk zichtbaar op de site. Je mailadres is alleen voor mij zichtbaar. Deze zal ik alleen gebruiken wanneer ik vragen of opmerkingen heb naar aanleiding van een door jou geplaatste reactie.

Deelnemerslijst wanneer ik een training geef: vanwege mijn CRKBO-registratie ben ik verplicht deelnemerslijsten op te vragen en te bewaren, als bewijs dat ik een training gaf aan ‘bestaande mensen’. Door deze CRKBO-registratie mag ik btw-vrij trainingen en lezingen geven.

6. Algemene communicatie

Wanneer je berichten naar mij verzendt, is het mogelijk dat ik deze (tijdelijk) bewaar. Soms word je naar persoonlijke gegevens gevraagd die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te beantwoorden en jouw verzoeken te verwerken. Indien niet meer nodig, worden je gegevens verwijderd. De genoemde gegevens worden opgeslagen op servers van een derde partij en binnen de EU, en zullen niet worden gecombineerd met andere persoonlijke gegevens waarover ik beschik.

7. Inschrijving activiteit, verzoek contact op te nemen

Bij het invullen van een formulier op deze website waarbij je expliciet aangeeft interesse te hebben in verdere berichtgeving, behoud ik mij het recht voor om je informatie op te nemen in mijn mailbestand. Dit geldt voor inschrijvingen voor mijn aanbod of het invullen van het contactformulier. Ik maak geen gebruik van profiling: geautomatiseerde besluitvorming over welk bericht op welk moment bij welke persoon wordt aangeboden, op basis van de bij mij bekende kenmerken en je gedrag op mijn website.

8. Planning, agendabeheer en afspraken maken

Ruben van der Laan verzorgt mijn planning en beheert mijn agenda. Hij plant al mijn afspraken en beschikt daarom over de contactgegevens die voor dit doel nodig zijn.

9. Doeleinden en bewaartermijn gegevens

Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan die beschreven in dit privacy-statement, tenzij ik van tevoren jouw uitdrukkelijke toestemming hiervoor heb verkregen. Ik bewaar je gegevens zo lang deze nodig zijn voor het doel waarvoor deze zijn verzameld of worden gebruikt.

10. Derden

De niet-geanonimiseerde informatie die je met mij deelt wordt niet zonder jouw toestemming met derde partijen gedeeld, met uitzondering van de hierboven genoemde drie partijen en Ruben van der Laan.

11. Veranderingen

Dit privacy statement is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website en het leveren van diensten. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site en veranderingen in wet- en regelgeving kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacy statement. Het is daarom raadzaam om regelmatig mijn privacy statement te raadplegen.

12. Contactinformatie voor vragen en feedback

Ik controleer regelmatig of ik aan dit privacy-statement voldoe en of mijn gevoerde privacy beleid nog voldoet aan de Nederlandse en Europese wetgeving. Heb je vragen of opmerkingen over dit privacy-statement of met betrekking tot mijn handelen in relatie tot privacywetgeving? Neem dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens of met mij via mijn mailadres info@peterdevries.nu of telefoonnummer 06 2155 1845.