Curriculum Vitae

Werkervaring

Leraar | Oranje  Nassauschool (basisonderwijs) Heerde | augustus 1990 – juli 1994

Naast leerkracht van verschillende groepen, tevens Interne Begeleider en plaatsvervangend directeur.

Leraar | De Drieluik (speciaal basisonderwijs) Amersfoort | augustus 1994  – februari 1999

Naast leerkracht in verschillende groepen, tevens Ambulante Begeleider.

Bemiddelaar ouders – onderwijs | eigen praktijk | januari 1999  – december 2002

Naast mijn reguliere baan had ik als ZZP-er een adviespraktijk om ouders te ondersteunen wanneer zij vastliepen in hun communicatie op school.

Locatiehoofd | Orthopedagogisch Dagcentrum De Schutse Harderwijk | maart 1999 – december 2002

Als locatiehoofd was ik integraal verantwoordelijk voor het orthopedagogisch dagcentrum met als doelgroep kinderen/jongeren (2-16 jaar) met zowel een lichamelijke als verstandelijke beperking. Ik gaf leiding aan circa 60 medewerkers. Vanuit deze functie was ik tevens voorzitter Integrale Vroeghulp Noordwest Veluwe.

Trainer/principal-adviseur ouderbetrokkenheid | CPS Onderwijsontwikkeling en advies Amersfoort | januari 2003  – augustus 2019

Onderzoeker | buitenpromovendus Universiteit Utrecht | februari 2016 – heden

In mijn promotieonderzoek richt ik mij op de samenwerking tussen school en ouders, waarbij ik onderzoek wat werkt in de perceptie van ouders en professionals om beter samen te werken in het belang van kinderen en jongeren.

Redactielid | Passend Onderwijs Magazine | december 2015 – heden

Als redactielid ben ik verantwoordelijk voor het thema ouders en Passend Onderwijs.

Netwerklid | De wereld van het jonge kind | augustus 2014 – heden

Als netwerklid ben ik verantwoordelijk voor het thema ouders en het jonge kind.


Opleiding

VWO | diploma mei 1985 | Gomarus College Groningen

Pabo | diploma juni 1989 | Viaa Zwolle

Pedagogiek | diploma augustus 1997 | Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (4 jaar deeltijd)

Hogere Kaderopleiding Pedagogiek | diploma januari 1999 | Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, 1e graads lesbevoegd (3 jaar deeltijd)


Relevante cursussen

Interne begeleiding | certificaat november 1993 | Stichting Gids

Naar een coachende stijl van leidinggeven | certificaat mei 2000 | Transfer advies, coaching en training

Interne kwaliteits audits | certificaat mei 2003 | Lloyd’s Register

Succesvol Presenteren | certificaat oktober 2003 | Van den Broek & Partners

Werken met het INK-managementmodel | certificaat oktober 2003| INK

Auditing met het INK-managementmodel | certificaat juni 2004 | INK

Timemanagement | certificaat september 2004 |  Van den Broek & Partners

Prince2 Foundation Examiniation | certificaat november 2007 | APM Group

Media- en presentatie-coaching| certificaat februari 2012 | Ad Em Producties bv

Onderzoekspracticum Inleiding Data-analyse | certificaat februari 2017 | Open Universiteit