Curriculum Vitae

Huidig

Expert ouderbetrokkenheid | zelfstandig | september 2019 – heden

PhD-student | Rijksuniversiteit Groningen | maart 2021 – heden

Docent | Algemene Vereniging Schoolleiders | maart 2021 – heden

Lector | Vanaf 1 september 2024: lector Ouders & School, Academica Amsterdam.


Eerdere werkervaring

Leraar | Oranje Nassauschool (basisonderwijs) Heerde | augustus 1990 – juli 1994

Naast leerkracht van verschillende groepen tevens Interne Begeleider en plaatsvervangend directeur.

Leraar | De Drieluik (gespecialiseerd basisonderwijs) Amersfoort | augustus 1994 – februari 1999

Naast leerkracht in verschillende groepen tevens Ambulante Begeleider.

Bemiddelaar ouders – onderwijs | eigen praktijk | januari 1999 – december 2002

Naast mijn reguliere baan had ik als ZZP-er een adviespraktijk om ouders te ondersteunen wanneer zij vastliepen in hun communicatie op school.

Locatiehoofd | Orthopedagogisch Dagcentrum De Schutse Harderwijk | maart 1999 – december 2002

Als locatiehoofd was ik integraal verantwoordelijk voor het orthopedagogisch dagcentrum met als doelgroep kinderen/jongeren (2-16 jaar) met zowel een lichamelijke als verstandelijke beperking.

Trainer/principal-adviseur ouderbetrokkenheid | CPS Onderwijsontwikkeling en advies Amersfoort | januari 2003 – augustus 2019

Redactielid | Passend Onderwijs Magazine | december 2015 – november 2021

Netwerklid | De wereld van het jonge kind | augustus 2014 – januari 2024

Netwerklid | JSW (Jeugd in School en Wereld)| februari 2021 – januari 2024


Opleiding

VWO | diploma mei 1985 | Gomarus College Groningen

Pabo | diploma juni 1989 | Viaa Zwolle

Pedagogiek | diploma augustus 1997 | Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (4 jaar deeltijd)

Hogere Kaderopleiding Pedagogiek | diploma januari 1999 | Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, 1e graads (3 jaar deeltijd)