Voorkom boze mails van ouders

Het zijn vaak niet de leukste momenten dat je een mail krijgt van een ouder, meestal ’s avonds. Je hebt er een lange dag op zitten, en dan komt er nog een mail binnen. En natuurlijk weten we dat het slechts om een paar ouders gaat die vervelend kunnen reageren, maar de impact kan groot zijn, tot aan slapeloze nachten toe. Hoe kun je ouders stoppen om dit soort mails te sturen? Communiceer aan de voorkant duidelijk hoe er op jullie school over gevoelige zaken wordt gecommuniceerd: op de website, in de schoolgids, in een brief wanneer ouders hun kind aanmelden enzovoort. Hieronder een voorbeeldtekst die vrij is te gebruiken (zonder copyrights of bronvermelding dus) en aan te passen.

Communicatie over belangrijke zaken

Wij beseffen hoe bijzonder het is dat u uw kinderen aan ons toevertrouwt. We doen ons best uw kind optimaal te laten ontwikkelen.

Maar soms hebt u andere verwachtingen dan wij waar kunnen maken of schatten wij zaken anders in. Dat kan wel eens boosheid of misschien verdriet bij u oproepen. Het gaat immers om uw kind.

Dit vraagt om zorgvuldige en respectvolle communicatie. Emoties communiceren in bijvoorbeeld een mail kan allerlei ongewilde effecten geven voor u, maar ook voor ons. En daar wordt uw kind nooit beter van.

We vinden het daarom belangrijk om over gevoelige zaken samen te praten en niet te schrijven. 
We willen u daarom vragen om tijdig een gesprek aan te vragen wanneer u iets dwars zit. Altijd eerst bij de leerkracht en als u er samen niet uitkomt bij de schoolleiding.

In deze blog vind je meer verdiepende informatie.