Studiedagdeel ouderbetrokkenheid

Geschikt voor: basisonderwijs, voortgezet onderwijs, kinderopvang.

Doelgroep: docenten voortgezet onderwijs, leerkrachten basisonderwijs, pedagogische medewerkers.

Lees hier ervaringen van anderen

Doelen:

 • De deelnemers weten na afloop wat ouderbetrokkenheid wel maar ook niet inhoudt.
 • De deelnemers weten op basis van wetenschappelijk onderzoek welke effecten ouderbetrokkenheid heeft op kinderen/jongeren.
 • De deelnemers weten hoe wij als professionals zelf risico’s veroorzaken waardoor een samenwerking met ouders soms tot spanningen leidt (te mondige ouders, veeleisende ouders, ouders die zich passief opstellen enzovoort).
 • De deelnemers reflecteren op hun eigen handelen ten aanzien van ouderbetrokkenheid.
 • De deelnemers weten hoe ze ouderbetrokkenheid efficiënt en effectief vorm kunnen geven.
 • De deelnemers zijn geïnspireerd om ouderbetrokkenheid waar nodig te verbeteren.

Kosten:

De kosten worden berekend volgens een vast tarief. In dit tarief is inbegrepen:

 • voorbereiding
 • organisatiekosten (zoals het laten maken van afspraken) en evaluatie
 • materiaalkosten (zoals posters en naamkaartjes)
 • reiskosten (ik reken hiervoor een gemiddeld bedrag omdat ik in heel Nederland en Vlaanderen werk, buiten Nederland/België wordt een aangepast tarief berekend)
 • reistijd
 • eventuele verblijfkosten.

Wil je een offerte of eerst mogelijkheden op maat verkennen? Stuur dan een mail naar info@peterdevries.nu of plan een online, telefonische of fysieke afspraak in door een mail te sturen naar Ruben van der Laan via planning@peterdevries.nu. Bellen kan ook: +31 [0]6 2155 1845.

Als officiële opleidingsinstelling (‘Peter de Vries Ouderbetrokkenheid’) én als (eerstegraads bevoegd) docent heb ik aan kunnen tonen dat ik voldoe aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs. Eens in de vier jaar wordt een audit bij mij afgenomen om te bewijzen dat mijn aanbod bestaat uit volwaardige en kwalitatief hoogstaande opleidingen en cursussen. Ik sta daarom geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Op deze manier ben ik, als niet door de overheid bekostigde instelling die in Nederland beroepsonderwijs aanbiedt, vrijgesteld van btw voor elke opleiding/cursus die ik geef.