Training Interne Begeleiders en Zorgcoördinatoren

Als Interne Begeleider of Zorgcoördinator zit je er soms tussen: ouders die je begrijpt, je collega die je niet af wilt vallen. Je ziet ouders worstelen met teleurstelling, verdriet en soms boosheid, maar weet van je collega dat hij zich machteloos voelt. Hij heeft immers alles uit de kast gehaald om juist deze leerling de beste kansen te geven en nog lijken de ouders niet tevreden. Ze zijn boos en er kan geen waardering voor de inzet van de leraar en de school af.

Meerzijdig partijdig

Je collega kan wel eens het gevoel krijgen dat je hem afvalt. Zie jij niet hoeveel inspanning hij al heeft geleverd voor de leerling? Erken en benoem dat je hem nooit afvalt, je blijft hoe dan ook loyaal aan hem. Maar benoem ook dat je tegelijkertijd loyaal blijft aan de ouders, want je ziet ook hun inspanningen en teleurstellingen. Meervoudige loyaliteit (meerzijdige partijdigheid) is een kunst en begint al in het voorgesprek tussen jou en je collega. Blijf bijvoorbeeld zuiver in je spreken over ouders. Dus niet: “Ja hoor, ik snap je volkomen, heel vreemd van deze ouders.” Maar: “Ja hoor, ik snap je volkomen, maar ik ben er ook voor de ouders.” Wanneer je eenzijdig loyaal bent naar je collega zet je bovendien de relatie tússen je collega en de ouders op het spel, want ouders voelen al gauw jouw dat je jouw collega in bescherming neemt en dat geeft extra wrijving tussen de ouders en je collega.

Leg uit wat er gebeurt

Zolang je collega niet begrijpt wat er gebeurt zal hij geen begrip kunnen opbrengen voor de ouders. Het gaat bijvoorbeeld om begrip voor het proces van acceptatie van het probleem van hun kind. Of begrip voor discrepantie in gedrag van ouders: ouders die op school boos en onredelijk kunnen zijn, liggen thuis vaak wakker en huilen misschien. Die kwetsbaarheid op school laten zien kan lastig zijn en verontwaardiging naar de school lijkt vanuit het oogpunt van ouders vaak effectiever.

Slechts twee tips, maar hier is nog veel meer over te zeggen. Hoe herken je de fasen van het acceptatieproces bij ouders en hoe ga je daarmee om? Hoe gaan ouders in verschillende culturen met verdriet en teleurstelling om als het niet goed gaat met hun kind? Het eigen schoolverleden van ouders als sleutel om hun gedrag te begrijpen. Enzovoort.

Nieuwsgierig geworden? In een op maat training (qua inhoud en omvang) voor jouw school/scholen worden Interne Begeleiders of Zorgcoördinatoren geschoold in kennis, attitude en vaardigheden om de brug te slaan tussen ouders en de school/collega’s. Dat gaat dus verder dan het beheersen van alleen maar gesprekstechnieken, maar vooral ook om het begrijpen van ouders, gedegen wetenschappelijke inzichten ten aanzien van ouderbetrokkenheid en kennis van psychologische processen bij ouders en van verschillende culturen. Het uitgangspunt daarbij is dat we niet de ouders willen veranderen (ouders zijn een gegeven), maar de professionals bekwamen in het samenwerken met ouders. Als Interne Begeleider of Zorgcoördinator word je door deze training bekwamer gemaakt om je collega’s hierin te ondersteunen.

Lees hier ervaringen van anderen

Kosten:

De kosten worden berekend volgens een vast tarief. In dit tarief is inbegrepen:

  • voorbereiding
  • organisatiekosten (zoals het laten maken van afspraken) en evaluatie
  • materiaalkosten (zoals posters en naamkaartjes)
  • reiskosten (ik reken hiervoor een gemiddeld bedrag omdat ik in heel Nederland en Vlaanderen werk, buiten Nederland/België wordt een aangepast tarief berekend)
  • reistijd
  • eventuele verblijfkosten.

Meer informatie? Stuur dan een mail naar info@peterdevries.nu of plan een online, telefonische of fysieke afspraak in door een mail te sturen naar Ruben van der Laan via planning@peterdevries.nu. Bellen kan ook: +31 [0]6 2155 1845.

Als officiële opleidingsinstelling (‘Peter de Vries Ouderbetrokkenheid’) én als (eerstegraads bevoegd) docent heb ik aan kunnen tonen dat ik voldoe aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs. Eens in de vier jaar wordt een audit bij mij afgenomen om te bewijzen dat mijn aanbod bestaat uit volwaardige en kwalitatief hoogstaande opleidingen en cursussen. Ik sta daarom geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Op deze manier ben ik, als niet door de overheid bekostigde instelling die in Nederland beroepsonderwijs aanbiedt, vrijgesteld van btw voor elke opleiding/cursus die ik geef. Ook een lezing aan professionals valt hieronder.