Leergang ouderbetrokkenheid mentoren

Doelgroep: mentoren voortgezet onderwijs (alle richtingen, onder- en bovenbouw).

Duur: één bijeenkomst van zes uur en één bijeenkomst van drie uur.

Inhoud leergang:

Als mentor ben je de spil in het contact met ouders. Leerlingen ontwikkelen zich beter bij een goede samenwerking met ouders. Onderzoek heeft dat meermalen aangetoond. Dat geldt ook voor leerlingen in het voortgezet onderwijs, alleen ziet de samenwerking met ouders er dan anders uit. Maar hoe geef je ouderbetrokkenheid vorm? Zeker als je weet dat de rol van ouders vooral thuís belangrijk is. En is veel contact met ouders eigenlijk wel nodig? Helemaal in het voortgezet onderwijs: daar zijn de leerlingen vooral zelfstandig. En wat het soms echt lastig maakt: de afwezige, passieve ouders, te mondige en veeleisende ouders, de ‘curlingouders’, ouders die geen Nederlands spreken enzovoort. Een leergang op basis van wetenschappelijk onderzoek met veel concrete voorbeelden en praktische handvatten.

De leergang duurt anderhalve dag.
Tijdens dag 1 staan de volgende doelen centraal:

  • Je weet na afloop wat ouderbetrokkenheid wel maar ook niet inhoudt.
  • Je weet op basis van wetenschappelijk onderzoek welke effecten ouderbetrokkenheid heeft op kinderen/jongeren.
  • Je weet hoe wij als professionals zelf risico’s veroorzaken waardoor een samenwerking met ouders soms tot spanningen leidt (te mondige ouders, veeleisende ouders enzovoort).
  • Je reflecteert op je eigen handelen ten aanzien van ouderbetrokkenheid.
  • Je weet hoe je ouderbetrokkenheid efficiënt en effectief vorm kunt geven.
  • Je bent geïnspireerd om ouderbetrokkenheid waar nodig te verbeteren.

Het doel voor de tweede bijeenkomst (een dagdeel) is: je denkt aan de hand van verschillende opdrachten en formats met de andere deelnemers na hoe je ouderbetrokkenheid meer eenduidig kunt vormgeven en je kunt jouw keuzes op basis van onderzoek en theorie beargumenteren. Het resultaat: vijf duidelijke actiepunten om ‘morgen’ mee aan de slag te gaan.

Minimaal aantal deelnemers waarbij de leergang doorgang vindt: vier.
Maximum aantal deelnemers: acht.
Plaats: afhankelijk van de inschrijvers.
Bij de training ontvang je hetboek ‘Ouderbetrokkenheid Next. Handboek voor mentoren in het voortgezet onderwijs ‘.

Tijdsinvestering: cursustijd op locatie: 9 uur, thuisopdracht: 4 uur, reistijd.

Voor actuele data en prijs klik je op deze pagina.

Opgeven of behoefte aan meer informatie? Stuur een mail naar info@peterdevries.nu of bel +31 [0]6 2155 1845.

Als officiële opleidingsinstelling (‘Peter de Vries Ouderbetrokkenheid’) én als (eerstegraads bevoegd) docent heb ik aan kunnen tonen dat ik voldoe aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs. Eens in de vier jaar wordt een audit bij mij afgenomen om te bewijzen dat mijn aanbod bestaat uit volwaardige en kwalitatief hoogstaande opleidingen en cursussen. Ik sta daarom geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Op deze manier ben ik, als niet door de overheid bekostigde instelling die in Nederland beroepsonderwijs aanbiedt, vrijgesteld van btw voor elke opleiding/cursus die ik geef.