Primair onderwijs

Index

Achterstandsleerlingen

Allochtone ouders

Autisme

Beïnvloedende factoren

Communicatie

Driehoeksgesprek leerkracht, leerling, ouders

Laagopgeleide ouders

Literatuuronderzoek

Ouderbetrokkenheid vergroten

Perceptie ouders

Platteland

Praktijkvoorbeelden

Samenwerken aan opvoeding

Zorgleerlingen


Samenwerken aan opvoeding

Samenwerken met ouders aan opvoeding

Stroetinga, M. (2021)

Juist het werken aan dingen die raken aan opvoeding vinden leerkrachten ingewikkeld, zo ontdekte ze al in de praktijk. Mag je je daar wel mee bemoeien? Kom je dan niet teveel achter de voordeur? Wie ben ik om hier iets van te zeggen? Een boeiend onderwerp dus. En helemaal omdat al gauw blijkt dat er nog bijna geen onderzoek naar gedaan is, terwijl het leerkrachten zo bezighoudt.


Driehoeksgesprek leerkracht, leerling, ouders

Hoe kun je in een driehoeksgesprek tussen leerkracht, leerling en ouders een actieve deelname van ouders bevorderen?

Van der Vegt, A.L. & de Vries, P. (2020).

Driehoeksgesprekken tussen leerkracht, leerling en ouders kunnen de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs aan hun kind stimuleren. Enkele uitgangspunten van een driehoeksgesprek zijn focus op onderwijsondersteunend gedrag thuis, en het bieden van ruimte voor reflectie en feedback. Directe kennis over hoe de basisschool het beste driehoeksgesprekken kan voeren, is uit onderzoek niet bekend.


Autisme

The impact of parental involvement and education on academic achievement in elementary school.

Avnet, M., Makara, D., Larwin, K. H. & Erickson, M. (2019).

Deze studie onderzoekt de relatie tussen leerling prestaties, ouderbetrokkenheid en leerlingen met autisme spectrum stoornissen in het basisonderwijs.


Perceptie ouders

Parents’ Perceptions of Their Involvement in Schooling.

Erdener, M. & Knoeppel, R. (2018).

Dit onderzoek, uitgevoerd in Turkije, onderzoekt welke perceptie ouders van basisschoolleerlingen in een rurale omgeving hebben op ouderbetrokkenheid. Daarnaast wordt gekeken naar het opleidingsniveau, het inkomen, de burgerlijke staat en leeftijd. De uitkomst van dit onderzoek is dat inkomen een belangrijke factor is op de mate van ouderbetrokkenheid.


Zorgleerlingen

Onderzoeksrapportage. Verschillende ouders, verschillende leraren. Educatief partnerschap in het primair onderwijs. Werkpakket 2 – Kwalitatieve analyse.

Leenders, H. (2017).

In dit onderzoek worden strategieën voor educatief partnerschap, die leiden tot een gezamenlijke inzet van ouders en leraren voor de optimale ontwikkeling van (zorg)leerlingen opgespoord. Ook vind je in dit onderzoek informatie over hoe stimuleringsscholen met dit partnerschap omgaan.


Beïnvloedende factoren

Beïnvloedende factoren van ouderbetrokkenheid: Een empirische studie in traditionele en methodescholen.

Ghysens, L., & van Braak, J. (2012).

In deze studie worden beïnvloedende factoren van ouderbetrokkenheid onderzocht. Het onderzoek is uitgevoerd in het primair onderwijs en gaat na in welke mate oudercognities samenhangen met verschillende vormen van ouderbetrokkenheid. Je vindt in dit onderzoek onder andere dat de perceptie van ouders over de leraar en de school erg belangrijk zijn.


Platteland

Parent Involvement in Rural Elementary Schools in New Zealand: A Survey.

Hornby, G., & C. Witte. (2010).

In deze studie wordt ouderbetrokkenheid opgedeeld in verschillende aspecten en worden deze onderzocht. Aspecten van ouderbetrokkenheid waar scholen in rurale gebieden vaak niet (goed) in voorzien worden besproken, als ook implicaties om die aspecten te verbeteren.


Praktijkvoorbeelden

Een onderzoek naar de rol van ouders in het primair onderwijs: Deel 2.

De Boer, H. & De Vries, P. (2009).

Dit praktijkonderzoek is het tweede deel van de driedelige serie ‘Een onderzoek naar de rol van ouders in het primair onderwijs’. Goede praktijkvoorbeelden van ouderbetrokkenheid, zowel in Nederland als daarbuiten worden besproken.


Literatuuronderzoek

Een onderzoek naar de rol van ouders in het primair onderwijs: Deel 1.

Cijvat, I., & Voskens, C. (2008).

Dit literatuuronderzoek is deel één van de driedelige serie ‘Een onderzoek naar de rol van ouders in het primair onderwijs’. In dit deel worden het belang van beleid op het gebied van ouderparticipatie en –betrokkenheid aangegeven. Een model voor ouderbetrokkenheid wordt besproken tezamen met aspecten die een rol moeten spelen bij het beleid met betrekking tot ouderbetrokkenheid. Daarnaast worden enkele aanbevelingen gedaan voor de praktijk.


Achterstandsleerlingen

Ouders, scholen en diversiteit. Ouderbetrokkenheid en – participatie op scholen met veel en weinig achterstandsleerlingen.

Smit, F., Driessen, G. Sluiter, R. en Brus, M. (2007).

In deze studie wordt de ouderbetrokkenheid en –participatie op scholen met verschillende aandelen achterstandsleerlingen in kaart gebracht. De samenwerkingsvarianten van de relatie tussen ouders en school worden weergegeven. Ook worden er tien veelbelovende buitenlandse praktijken beschreven.


Laagopgeleide ouders

Parental involvement and educational achievement.

Driessen, G., Smit, F. & Sleegers, P. (2005).

In dit onderzoek dat uitgevoerd is in het basisonderwijs vind je meer informatie over de invloed van ouderbetrokkenheid op basisscholen. Het geven van mogelijkheden aan ouders om te participeren in het onderwijs van hun kinderen kan een positieve invloed hebben op zowel de kinderen als de houding van ouders ten opzichte van de school. Daarnaast wordt er in dit onderzoek extra aandacht besteed aan kinderen met laagopgeleide ouders en kinderen uit etnische minderheidsgroepen.


Ouderbetrokkenheid vergroten

Why Do Parents Become Involved? Research Findings and Implications.

Hoover-Dempsey, K.V., Walker, J.M.T., Sandler, H.M., Whetsel, D., Green, C.L., Wilkins, A.S. en Closson, K. (2005).

In dit artikel staat de vraag centraal waarom ouders betrokken raken in het onderwijs van hun kinderen. Ook worden suggesties aan scholen en ouders gegeven om de ouderbetrokkenheid te vergroten.


Communicatie

Home-school communication in South African primary schools.

Lemmer, E. & Van Wyk, N. (2004).

Deze studie onderzoekt de communicatie tussen ouders en de school in Zuid-Afrika en bevat een reeks aanbevelingen om die communicatie te verbeteren.


Allochtone ouders

Allochtone ouders en de pedagogische functie van de basisschool.

Smit, F., & Driessen, G. (2002).

In dit onderzoek worden de oorzaken van de ervaren verschillen in opvoedingsverantwoordelijkheden tussen groepen allochtone ouders en scholen onderzocht. Daarnaast wordt gezocht naar de succesvolle sturingsmechanismen om de afstemming tussen allochtone ouders en school te verbeteren.