Training

Teamtraining ouderbetrokkenheid

Een training ouderbetrokkenheid is altijd op maat en geschikt voor alle teams van professionals die met kinderen/jongeren werken en dus ook met hun ouders van doen hebben. In de training leren professionals hoe ze het vertrouwen van ouders kunnen winnen en hoe ze effectief en efficiënt met ouders kunnen samenwerken en communiceren. Zo staan we stil bij het voeren van zinvolle startgesprekken, welke vormen van ouderbetrokkenheid werken en welke niet enzovoort.

Duur: een studiedag(deel).

Doelgroep: leerkrachten basisonderwijs, onderwijsassistenten en pedagogische medewerkers. Deze studiebijeenkomst is ook geschikt om ouders uit te nodigen. Een studiedag mét ouders, om samen over ouderbetrokkenheid na te denken.

(Ook voor het voortgezet onderwijs is er training op maat: www.ouderbetrokkenheidnext.nl)

Doelen:

  • De deelnemers weten na afloop wat ouderbetrokkenheid wel maar ook niet inhoudt.
  • De deelnemers weten op basis van wetenschappelijk onderzoek welke effecten ouderbetrokkenheid heeft op kinderen/jongeren.
  • De deelnemers weten hoe wij als professionals zelf risico’s veroorzaken waardoor een samenwerking met ouders soms tot spanningen leidt (te mondige ouders, veeleisende ouders enzovoort).
  • De deelnemers reflecteren op hun eigen handelen ten aanzien van ouderbetrokkenheid.
  • De deelnemers weten hoe ze ouderbetrokkenheid efficiënt en effectief vorm kunnen geven.
  • De deelnemers zijn geïnspireerd om ouderbetrokkenheid waar nodig te verbeteren.

Op maat: deze training wordt uiteraard op maat gegeven en is daardoor niet alleen geschikt voor het regulier basisonderwijs maar ook voor (Integrale) Kindcentra en speciaal (basis) onderwijs.

Voor meer informatie: stuur een mail naar info@peterdevries.nu, bel naar 06 2155 1845 of vul het contactformulier in.